Kan jag bli vräkt? – Frågor och funderingar när du bor som hyresgäst

Publicerad av

FAQ: Vanliga frågor & svar

Ibland uppstår frågor och funderingar över vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst. Frågor som berör befogenheter och förpliktelser i rollen som hyresgäst är viktigt att vara medveten om. Här kan ni se några av de frågor som ofta ställs av hyresgäster.

Behöver jag betala hyran om jag inte får något inbetalningskort från hyresvärden?

Hyresvärden är inte skyldig att skicka hyresavier. Du är ändå skyldig att betala hyran. Betalar du inte hyran i tid kan du bli uppsagd och förlora din bostad.

Kan jag bli vräkt?
Måste jag betala hyra fast hyresvärden glömt skicka faktura? Foto: Colourbox

Jag sade upp min lägenhet den 1 januari – hyresvärden säger att min uppsägningstid löper till den 30 april.  Jag trodde att uppsägningstiden var tre månader?

Hyresavtal som är tillsvidareavtal kan sägas upp till det tredje månadsskiftet efter uppsägningen som i ditt fall är den 30 april. Om du i stället hade sagt upp avtalet den 29 dec hade du vunnit en hel månad det vill säga hyresavtalet hade upphört den 31 mars.

Jag har gått i borgen för min sons hyresavtal. Har jag någon möjlighet att bli fri från avtalet?

Du kan bli fri från avtalet men först efter två år. Uppsägningstiden är nio månader.

Jag hyr en billig lokal, kan jag bosätta mig i den?

Om du hyr en lokal får du inte använda den för annat ändamål än vad som du kommit överens med hyresvärden om. Använder du lokalen som bostad utan hyresvärdens tillstånd riskerar du att hyresavtalet sägs upp.

Läs även: Får jag bygga om i hyreslägenheten?

Kan jag bli uppsagd för att jag slarvat med hyresinbetalningarna?

Det är mycket viktigt att du betalar din hyra senast den sista vardagen i varje månad om du inte har någon överenskommelse om annan förfallodag med din hyresvärd. Om du inte betalar hyran i tid kan hyresvärden säga upp dig och du kan förlora din bostad. Vid betalning på bank- eller postkontor anses betalningen omedelbart vara hyresvärden tillhanda. Om du betalar med giro räknas hyran som betald först när betalningsuppdraget tagits emot av det förmedlande kontoret.

Par i soffa med computerMin hyresvärd ska utföra omfattande ombyggnad i fastigheten och har sagt upp mig. Har jag rätt till ersättningslägenhet?

Om hyresvärden säger upp hyresavtalet och du inte vill flytta får hyresvärden vända sig till hyresnämnden. Vid hyresnämndens prövning görs en intresseavvägning, mellan hyresvärdens behov av att få lägenheten tömd och ditt behov av att bo kvar. Hyresnämnden ska också bedöma om det är oskäligt mot dig som hyresgäst att hyresförhållandet upphör. Någon absolut rätt till ersättningslägenhet finns inte. Men om hyresvärden inte erbjuder dig någon ersättningslägenhet kan hyresnämndens bedömning bli att det är oskäligt att hyresavtalet upphör.

Läs också: När får jag hyra ut?

Vad innebär förhandlingsklausulen i mitt hyresavtal?

Förhandlingsklausulen innebär att du har förbundit dig att följa de överenskommelser som hyresvärd och hyresgästorganisation träffar. Då måste det också finnas en förhandlingsordning mellan parterna. Om du inte vill omfattas av förhandlingen kan du genom en skriftlig överenskommelse med hyresvärden få förhandlingsklausulen slopad. Detta kan inte ske förrän hyresförhållandet varat tre månader i följd.

Källa: Hyresgästföreningen