Får jag bygga om? – Frågor och funderingar när du bor som hyresgäst (del 2)

Publicerad av

Du funderar kanske på varför din hyra har höjts fast inget underhåll har gjorts, eller om du får tapetsera om i köket?
Förvivla inte! Svaren kommer här.

Varför höjs min hyra trots att hyresvärden inte utfört några reparationer?

Hyran bestäms utifrån den så kallade bruksvärdesprincipen. I korthet innebär denna att ett allmännyttigt bostadsföretag får ta ut hyror motsvarande självkostnaderna i företaget. Därefter fördelas ”hyresuttaget” mellan olika bostadsområden och lägenheter efter bruksvärdet. Bor du i ett privatägt hyreshus spelar kostnaderna ingen roll. Då fastställs hyrorna efter en jämförelse med i första hand motsvarande lägenhet i det kommunala bostadsföretaget på orten. Hyran får inte vara mycket högre än den hyra som gäller för liknande lägenheter i din kommun. Om du anser att den nya hyran är för hög kan du vända dig till hyresnämnden och få hyran prövad. Hyresnämnden ska då fastställa hyran till ett så kallat ”skäligt belopp”.

Får jag bygga om köket efter min egen personliga smak?
När får jag bygga om i hyreslägenheten. Foto: Colourbox

Får jag bygga om köket efter min egen personliga smak?

I en hyreslägenhet har man rätt att sätta viss personlig prägel. Den rätten omfattar målning, tapetsering och andra mindre åtgärder men arbetet måste utföras fackmässigt. Val av färger och tapeter får inte avvika allt för mycket från vad som normalt anses godtagbart. Större ingrepp, som byte av köksinredning, borttagande av väggar och liknande får man inte göra utan hyresvärdens tillstånd. Om man hyr av en bostadsrättshavare eller ett enfamiljshus som hyrs ut tillfälligt, kan denna rätt avtalas bort.

Läs också: När får jag hyra ut lägenheten?

Hur kan jag bevisa vilka skador som fanns i min lägenhet redan när jag flyttade in?

Det är hyresvärdens skyldighet att bevisa att skadan uppkommit under den tid då du var hyresgäst. Normalt gör hyresvärden en besiktning när en hyresgäst avflyttar och det upprättas ett protokoll där eventuella skador antecknas. Som inflyttande hyresgäst är det klokt att be om en kopia av protokollet. Om det finns skador som inte är upptagna på besiktningsprotokollet bör du skriva upp dem och lämna uppgifterna till hyresvärden. Om hyresvärden inte gjort någon besiktning kan du be att hyresvärden gör en när du är med. Du kan då se till att skadorna blir antecknade.

Kan hyresvärden hindra mig från att sätta upp en parabol?

Du måste ha tillstånd från hyresvärden för att sätta fast parabolantenn på husfasaden eller balkongräcket. Däremot behöver du inte tillstånd för att ha parabolen inne på din balkong. Om det står i hyresavtalet att det är förbjudet att ha parabol på balkonen så kan du få frågan prövad i hyresnämnden.

Mina grannar spelar musik nätterna i ända. Vilka är mina rättigheter?

Bor du i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud som hör till ett normalt liv. Men kontinuerliga störningar behöver du aldrig tåla. Vänd dig till din hyresvärd om du blir störd. Han är skyldig att se till att störningarna upphör. Du kan också ha rätt till viss nedsättning av hyran från det att du påtalade störningen till dess de upphör.

Vilket ansvar har jag för brand- och vattenskador?

En hyresgäst är skyldig att ersätta alla skador som uppkommer genom hans vårdslöshet eller försummelse. Ansvaret gäller även gäster, inneboende eller personer som hyresgästen anlitat för att utföra arbete i lägenheten. För brandskada gäller en särskild regel. Den innebär att hyresgästen endast är ansvarig för skador som han själv har vållat, om han har brustit i normal omsorg och tillsyn. Det kan gälla t.ex. tillsyn av små barn. I fråga om vattenskador är det inte så ovanligt att det uppstår en vattenskada för att en disk- eller tvättmaskin läcker. Om hyresgästen själv har installerat tvätt eller diskmaskinen blir hyresgästen i så fall ansvarig!

Kan jag få reducerad hyra när min hyresvärd utför underhåll i min lägenhet?

Det beror på om det i ditt hyreskontakt finns ett tillägg som innebär att du avstår från rätten till nedsättning av hyran vid normalt underhåll av lägenheten. Sådana klausuler är vanliga. Om du inte har ett sådant tillägg kan du ha rätt till nedsättning av hyran under den tid som arbetena pågår.

Min vattenkran läcker, kan jag laga den själv och dra av kostnaden på hyran?

Till att börja med ska du anmäla felet till din hyresvärd. Om hyresvärden inte åtgärdar felet kan du använda dig av den så kallade självhjälpsrätten. Självhjälpsrätten innebär att hyresgästen har rätt att avhjälpa en brist på värdens bekostnad. Förutsättningen är att man kan bevisa att man sagt till hyresvärden och att det verkligen är fråga om en brist. Om det råder delade meningar om reparationsbehovet kan man välja att i stället för självhjälpsrätten ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden.

Läs också: Kan jag bli uppsagd?

Har hyresvärden rätt att gå in i min lägenhet?

Hyresvärden har inte rätt att gå in i din lägenhet utan tillstånd. Du är dock skyldig att låta hyresvärden komma in för t ex nödvändig tillsyn (t ex för planering av reparation), för brådskande åtgärder (t ex om en vattenledning sprungit läck). Hyresvärden skall dock meddela dig förväg. Vidare har hyresvärden rätt att komma in i lägenheten för visning när den är den är ledig till uthyrning. När du åker bort bör du lämna nyckeln till någon som ser till lägenheten. Meddela hyresvärden var nyckeln finns om något skulle inträffa i lägenheten medan du är bortrest.

Källa: Hyresgästföreningen