Informationsfilm om vägledning Brandsäker bostad för alla

Publicerad av

Vi närmar oss nu tiden för stearinljus. Vi vet hur farligt detta kan vara, därför fann vi fram till denna film från MSB.

MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd. Vi arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället. Det gör vi bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer, men också genom att stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26580.pdf

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/