Vad krävs för att jag ska få byta min lägenhet?

Publicerad av

Vem får byta lägenhet? Vad gör jag om min hyresvärd inte vill godkänna min bytesansökan? 

För byte krävs antingen hyresvärdens samtycke eller tillstånd från hyresnämnden.

Om hyresvärden inte lämnar samtycke kan du alltså ansöka om tillstånd till byte i hyresnämnden. För att hyresnämnden skall lämna tillstånd krävs att du skall ha det som kallas beaktansvärda skäl för bytet. Som beaktansvärda skäl räknas bland annat:

  • Att du behöver större eller mindre lägenhet
  • Att du måste byta bostad av ekonomiska skäl
  • Att du har fått arbete på annan ort

Vidare krävs att inga andra särskilda skäl talar mot bytet, t ex att du begär ersättning för bytet. Slutligen krävs att bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden, dvs att den som ska överta din hyresrätt är skötsam och klarar av att betala hyran.

Källa: Hyresgästföreningen