Vinn över möglet

Publicerad av

Nu är det rötmånad och mögel plågar många hem. Vi tipsar om hur du slipper angrepp av de små svampsporerna som är så svåra att upptäcka.

De kan vara svarta, gröna, vita och ludna. Men gemensamt för mögel är att de kan vara skadliga för din hälsa. Och de är mycket svåra att få bukt med om de redan har angripit väggarna.
Mögel trivs bäst i bostäder med hög luftfuktighet.
– Precis som det uppstår kondens på ölflaskan som man tar ur kylen och sätter fram till lunch, uppstår det kondens på fönster när den varma och fuktiga inneluften möter det kalla fönstret under vintern, säger Carsten Johansen, seniorkonsulent på Danmarks Teknologiska Institut.

Slöseri med tid och pengarSkimmelsvamp

Mögelsvamparna mår som allra bäst under vintern när den kalla och varma luften möts.
– Mögelsporerna är mycket små och finns i damm som ligger överallt. Har du hög luftfuktighet i din bostad, är det nästan omöjligt att förhindra att de växer till sig, säger Carsten Johansen.
Det viktigaste man kan göra för att förhindra och bekämpa mögel är att sänka luftfuktigheten och temperaturen i bostaden.
– Men det är slöseri med både tid och pengar om du försöker bekämpa mögel utan att förändra förutsättningarna för att de ska trivas.
Se därför till att vädra flera gånger om dagen, håll temperaturen runt 21 grader,  använd fläkten när du lagar mat och kontrollera att utsugningskanalerna fungerar och inte är igensatta av skräp.

Obehagliga symptom

Om din bostad redan fått mindre, ytliga mögelangrepp, kan du ta bort det med desinfektionsmedel som Rodalon. Men om möglet täcker större ytor bör man anlita en professionell firma som använder andra metoder, till exempel torr ånga. Mögel kan nämligen få obehagliga konsekvenser för din hälsa.
– Astmatiker och allergiker upplever att deras symptom förvärras av mögel. Men även fullt friska kan drabbas av huvudvärk, trötthet, yrsel och koncentrationssvårigheter, säger Lise Nørgaard, kommunikationschef på Astma-Allergi Danmark.