De viktigaste banktermerna du behöver veta

Publicerad av

money

 

Förhandla med din banktjänsteman

Här är några av de viktigaste termerna du kan stöta på under ett samtal med din bankman så att du bäst kan få den deal du vill ha.

Brutto och netto

Ett lån kan till exempel ha en bruttoränta på 6 000 kronor och en nettoränta på 5 000 kronor. Det betyder att du betalar 6 000 varje månad, men eftersom du får en skattereduktion för ränteutgiften (glöm inte bort att ansöka om skattejämkning) blir din månadslön 1 000 kronor högre. Din faktiska utgift för lånet är alltså 5 000 kronor. Räntan på bottenlån är också avdragsberättigad.

Finansiella produkter

Det som banken erbjuder: Billån, huslån, olika slags konton, kassakredit, m.m.

Lånebelopp

Det samlade belopp du lånar av banken är oftast högre än den summa du behöver låna, eftersom det kan tillkomma omkostnader i samband med lånet. För hypotekslån kan det eventuellt tillkomma kostnader för kursfall.

Likviditet

Med en god likviditet har du kontroll över din ekonomi och kan klara en oväntad utgift. Om du däremot ofta övertrasserar ditt konto och har svårt att betala dina räkningar, är du insolvent. Att du har god likviditet är viktigt för banken som vill vara säker på att få tillbaka sina utlånade pengar.

Löptid

Den period det tar innan lånet är betalt. Har lånet en löptid på tio år, måste du betala räntor och amorteringar i tio år innan lånet är betalt.

Disponibel inkomst

Det belopp som är kvar på kontot sedan alla dina fasta avgifter är betalda. Fasta utgifter är hyra, el, vatten, värme, bilkostnader, försäkringar, eventuella barnomsorgsavgifter, lån, fritidsaktiviteter, m.m. När de fasta utgifterna är betalda ska det som är kvar räcka till mat, kläder, semester, sparande och liknande. Det kan vara skillnad på hur bankerna väljer att beräkna den disponibla inkomsten.

Amorteringsplan

Den tidpunkt då du ska betala den avtalade räntan på ditt lån. Det är antingen varje månad, kvartal, halv- eller helår, beroende på vilket avtal du har med banken.

Lånekostnad

Det samlade belopp du betalar för ett lån kallas lånekostnad. Det inkluderar också räntor, avdrag och bidrag om det handlar om ett hypotekslån.

Effektiv ränta

Är ett av de viktigaste begreppen att känna till. Den effektiva räntan gör det nämligen enkelt att jämföra lån från olika banker. Genom att räkna alla avgifter, räntor och andra kostnader du ska betala för lånet, får man fram ett procenttal på lånets effektiva ränta. Med andra ord, ju lägre effektiv ränta, desto billigare lån.