Så förhandlar du med banken och sparar pengar

Publicerad av
bank1
Många är dåliga på att förhandla och ställa krav på sin bank. Det kan kosta dig flera tusen kronor.
Marie With Nedergaard och Esben Dahl Sørensen har förhandlat med fyra olika banker för att få den bästa räntan på ett nytt bostadslån.
– Vi såg mötena som en förhandling och inte ett informationsmöte, och det gav mycket bättre utgångspunkt i dialogen med bankrådgivarna.

Kolla möjligheter hos flera banker

Flera tusen kronor mer på kontot varje år. Det säger få nej till. Ändå gör många det omedvetet. För 36 procent gör nämligen inget aktivt för att förbättra priser eller villkor för sina bankaffärer. Det visar en undersökning som analysföretaget Userneeds har gjort på uppdrag av Penge- och Pensionspanelet.
– Många är alltför trogna sina banker. Det räcker inte att pressa sin bankrådgivare och ställa krav.
Den som vill ha ett bra pris måste undersöka marknaden. Men många gör inte det, konstaterar Morten Holm Steinvig på Penge- og Pensionspanelet som lyder under Finansinspektionen och arbetar för att öka intresset för och kunskap om finansiella produkter och lån.

Det finns pengar att spara

Det kan löna sig att se sig om i bankvärlden. En analys av Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (Konkurrens- och konsumentskyddsverket) från 2013 visar att en genomsnittsfamilj kan spara omkring 24 000 kronor om året genom att byta från den dyraste till den billigaste banken.
John Norden, vd på bankportalen Mybanker.dk, bekräftar att det finns mycket pengar att spara.
– Över tusen kunder har bytt bank genom vårt system. I genomsnitt har de sparat 11 000 kronor om året, säger han.
Visst kan det kräva arbete att jämföra bankerna, men i slutändan kan timlönen bli hög. Det har unga paret Marie With Nedergaard och Esben Dahl Sørensen just upplevt. Tillsammans ska de köpa sin första gemensamma lägenhet.
– Om vi ska låna pengar tillsammans, måste vi ha samma bank och vi har hört från vänner och bekanta att det är en god idé att tala med flera banker, berättar Marie With Nedergaard, kommunikationskonsult. Därför bokade hon och pojkvännen möten med fyra olika banker i slutet av förra året.
– Efter första mötet insåg jag att vi borde gå hem och läsa på ordentligt. Vi var tvungna att sätta oss in i olika slags lån, konton och inte minst hela den terminologi som finns i bankvärlden, säger kommunikationsrådgivare Esben Dahl Sørensen.

Fler möten gav en bättre kunskap

Efter det första utmanande mötet och lite hemarbete, tyckte paret att det blev lättare att diskutera med bankerna.
– Vi upplevde en stor skillnad och blev mer uppmärksamma på vad vi kunde förhandla om. Vi såg det mer som en förhandling än ett informationsmöte och det gjorde att vi fick en bättre utgångspunkt under samtalen med bankrådgivaren, förklarar Esben Dahl Sørensen.
Arbetsinsatsen slutade med en bonus. Efter möten med fyra olika banken och genom att spela ut deras erbjudanden mot varandra, lyckades paret förhandla sig till en ränta på det kommande bolånet som är 2,5 procentenheter lägre än den ränta de fick erbjudande om vid det första mötet. Det är en skillnad som innebär en årlig femsiffrig besparing för paret när de skriver under sitt låneavtal.

Som en tur till Peterskyrkan

Det är fler som rekommenderar danskarna att gå i Marie och Esbens fotspår för att undersöka bankmarknaden lite mer grundligt.
– Några uppfattar nästan mötet med banken som ett besök i Peterskyrkan, en mycket helig plats. Men så ska man inte tänka. Se det istället som om du skulle köpa en bil. Hos bilhandlaren är det få som betalar det begärda priset, istället försöker man pruta eller få en bättre radio på köpet. Så ska man också tänka när man går till banken, tipsar Morten Bruun Pedersen, seniorekonom på konsumentorganisationen Forbrugerrådet Tænk.