Bostadsrättsköpare saknar konsumentskydd

Publicerad av

Att köpa en bostadsrätt är en stor privat investering, och kan innebära en livslång skuldsättning. Nu står boverket larm om att systemet med intygsgivare som ska granska och godkänna bostadsrättsföreningars ekonomiska plan inte är ett fungerande konsumentskydd.

I Stockholms tingsrätt har nu 3 av många drabbade familjer av Brf Riddaren 1 i Norrtäljes konkurs gått samman och stämt de statligt certifierade intygsgivare som intygat att föreningens ekonomiska plan var hållbar.

Enligt stämningen var bara hälften av föreningens 33 lägenheter färdigställda när föreningen gick i konkurs. Ändå uppgavs i den ekonomiska planen att slutkostnaderna var kända, bara ett par månader innan byggkreditiven var helt uttömda och föreningen var konkursmässig. De bostadsrätter som sålts för 8,5 miljoner styck omvandlades till hyresrätter och den insats som gjorts gick upp i rök.

Tvisten mellan bostadsrättsägarna och Brf Riddaren har pågått sedan 2008,men det är först nu som ansvaret hos intygsgivarna prövas rättsligt.

Redan i juni vände sig Boverket till regeringen och påtalade behovet av en översyn av hela Bostadsrättslagen. Boverket betonade hur sårbar konsumenten blir när ett köp av en nyproducerad bostadsrätt innebär livslång skuldsättning. Faktum är att redan för 15 år sedan påpekade riksdagens revisorer i samband med en offentlig utredning att kontrollen av intygsgivare och ekonomiska planer är för dålig. Mycket lite har hänt sedan dess.

En återkommande systemkritik är att de intygsgivare som kontrollerar om planerna för projekterade bostadsrättsföreningar är hållbara, är beroende av byggbolagen som ger dem uppdrag och arvode.

Läs mer på Bostadsrättsforum

och på SVD Näringsliv