Grilla på balkongen?

Publicerad av
Grilla på balkongen?
Sugen på att grilla på balkongen? Foto: Shutterstock

Lagom till valborg är det många som vill begå grill-premiär, kanske även om man bor i lägenhet.

För dig som sitter i styrelsen i en Bostadsrättsförening är det hög tid att fundera på att kommunicera ut vilka regler som ska gälla för grillning på balkong och uteplats.

Det finns inget förbud i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men enligt Lagen om skydd mot olyckor har bostadsrättsföreningens styrelse en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand i fastigheten. Vidare har man som fastighetsägare enligt miljöbalken en skyldighet att förebygga och undanröja så kallade olägenheter för människors hälsa. Därför kan det vara bra att vara tydlig med var och hur grillning är tillåten. En elgrill ger betydligt mindre os och är mer brandsäker än kol- eller gasolgrill. Kanske kan man ha en gemensam grillplats på gården där man också ser till att det finns brandsäkra kärl där man kan slänga kolen efter grillningen?

Engångsgrillar som slängs i vanliga soptunnor är en väldigt vanlig brandorsak på allmänna platser, något man som fastighetsägare bör undvika.

Systematiskt brandskyddsarbete handlar mycket om att informera de boende och att förekomma risksituationer.

Läs mer om att grilla på balkong på Din säkerhet.se

Läs mer om brandskydd i bostadsrättsförening på Fastighetskontrollen.nu