Grannens gräsklippare retar gallfeber på oss

Publicerad av
Det här stör oss hos våra grannar
Irriterande grannar.

Du har planer på att tillbringa helgen i trädgården. Din granne har gjort detsamma, vilket kan leda till konflikter.

  • Ju mer tid vi tillbringar ute i trädgården, desto mer märker vi hur mycket oväsen vår granne för. Och hand i hand med vår ökade känslighet för buller går känslan av att vara herre i vårt eget hus. Och då har vi ett problem, säger Allan Malskær som är ordförande för en nationell husägarförening i Danmark.

Var femte blir sur

I en undersökning som gjorts av Epinion för företaget Stigas räkning har tusen personer i åldrarna 18-75 blivit tillfrågade. 22 procent av de tillfrågade känner att de någon gång blir störda av och irriterade över grannens gräsklippare. Det gäller i synnerhet de 35-55-åriga trädgårdsägarna (25 procent).

Buller är värst

Det är särskilt bullret från gräsklipparen som prövar vårt tålamod.

Enligt en ny undersökning av Stiga, som tillverkar trädgårdsredskap, blir mer än var femte trädgårdsägare irriterad av ljudet från grannarnas gräsklippare. Det ger i många fall en grogrund för konflikt som det faktiskt finns knep för att undvika.

Centrum för Konfliktlösning har årligen mellan 20 och 30 fall där grannar söker hjälp för att ta sig ur en konflikt.

  • Det handlar oftast om buller och oväsen, ansamlingar av skräp och avfall och besvärande placeringar av exempelvis bilsläp och trampoliner. Säsongen för grannfejder skiljer sig dock beroende på boendeform. För husägarna tar konflikterna fart när vi börjar röra oss utomhus och för de som bor i lägenhet börjar det istället på hösten då vi hellre vill vara inomhus igen, säger konfliktmedlaren Jesper B. Munk.

Vad säger reglerna?

Det finns inga lagar som förbjuder gräsklippning på bestämda tider men många bostadsrättsföreningar har vidtagit åtgärder och satt upp regler för när man får lov att utföra trädgårdsarbete. En bra tumregel är att låta gräset vara före klockan 10 på helgerna, runt mattider och efter kvällsmaten.

Enligt EU-regler får en gräsklippare i normalstorlek inte ha en högre ljudnivå än 98 dB. En bensindriven klippare har i genomsnitt en bullernivå på 94 dB, vilket motsvarar ljudnivån på en gasande personbil. Robotversionen har en jämförelsevis mindre bullernivå på 65-70 dB.

Prata med grannen

Om man tror att detta bara är ett problem för särskilt utsatta bostadsområden så får man tänka om.

  • Den här typen av konflikter uppstår i alla socialgrupper, från miljonprojekten i förorten till de välbärgade husägarna på Strandvägen. I det här fallet är vi alla lika inför Gud, säger Jesper B. Munk.

  • Prata med grannen om hur ni på bästa sätt kan visa hänsyn för varann under trädgårdssäsongen. Finns det tider som passar bättre för gräsklippning än andra, har ni olika arbetstider eller finns det andra sätt ni kan visa varandra hänsyn på? Så lyder rådet från Niels Bille som är VD på Stiga.