Nu är det studenttider, hyr ut din bostad eller rum

Publicerad av

Runt 300 000 studerande börjar snart se sig om efter en studentbostad. Sveriges förenade studentkårer visar tyvärr att bristen på studentbostäder är större än på länge. 

Elva studieorter är utsatta, där finns extra sort behov av att privata och kommersiella stöder de studerande med extra studentrum och studentlägenheter. Att ha ett ställe är ett grundläggande behov för att kunna ta del i en längre utbildning. Den stora bostadsbristen skapar otrygghet och påverkar de studerandes prestationer och hälsa negativt. Det kan också medföra att den studerande helt väljer bort att studera på de orter där de inte kan få löst sin bostadssituation.

Nu är det studenttider, hyr ut din bostad eller rum.

Bostadssituationen kan lösas med både kortsiktiga förslag och sänkt standard, men förhåller det sig verkligen så. Innan bostadssverige har löst detta, då finns det ett stort behov av att både privata uthyrare och kommersiella hyresvärdar hjälper till.

Du som uthyrare kan enkelt både hjälpa en student och dryga ut din inkomst genom att hyra ut ett rum eller en hel bostad.

I Göteborg är bostadssituationen svår, där samsas ca 60 000 studerande om ca 9700 studentbostäder. Detta innebär att fem av sex studerande riskerar att stå utan ett reellt boende. Kötiden för en studentbostad är i dagsläget ca et år. Vi ser idag att det är riktigt många göteborgare som villigt öppnar sin dörr, men det finns fortfarande ett stort behov. BostadsPortal.se söker därför med ljus och lykta efter personer och företag som kan och vill hjälpa de studerande.

Låt oss hjälpas åt att se till att studenterna inte väljer från Göteborg, på grund av bostadsbrist.

I Lund  antas nästan 20 000 studerande varje år. Studentbostäder har byggts men det existerar fortfarende ett stort problem. Man antar att det i genomsnitt tar elva månader att få ett studentrum och 22 månader att få en studentlägenhet. Kåren i Lund driver också sin egen andrahandsförmedling bopoolen.nu.  Att hjälpa de studerande med att finna ett inneboende är därför ett måste.

Uppsala har precis som de andra städerna ett problem med att finna nog med bostäder åt studenterna. BostadsPortal har här ett ansvar att hjälpa de studerande med att samla de ca 30 tal olika bostadsföretag och privata uthyrare, så att den studerande enkelt kan finna en intressant bostad. Att abonnera på ett bevakningsbrev är i detta tillfälle den mest effektiva möjligheten.

I Stockholm står den typiske studenten i kö i 3,5 år. Hos bostadsförmedlingen är kötiden något längre 5,7 år. Många studerande i Stockholm bor därför hos föräldrar och släkt. De som kommer utifrån är också därför tvingade ut i en andrahandsmarknad. Stockholms bostadsmarknad har användning för en strategi för hur detta behov kan lösas.

Inte bara större städer har ett problem med att erbjuda de studerande en studiebostad. Städer som Gävle, Karlskrona och Linköping har alla tre sina problem med att uppfylla sina bostadsgarantier. Luleå, Malmö, Växjö och Umeå har alla plus minus ett års kötid. Många upplever ett problem med olika söktryck under året, vilket självklart är ett problem för ett kommersiellt företag som skall uthyra bostäder med vinst.

Sverige behöver ett nytt sätt att se på bostäder för studenter…