KI varnar för överhettad bostadsmarknad

Publicerad av

Det är inte de låga räntorna och allt högre inkomster som gör att bostäderna i storstäderna ökar. Priserna är orealistiska, skriver Konjunkturinstitutet i sin nya rapport och varnar för att vi har skapat en bostadsbubbla.

Priserna har de senaste åren gått upp med över 15 procent och en svensk bostad är i genomsnitt dubbelt så dyr som den var för tio år sedan. Enligt KI kan uppgången inte längre att förklaras med ökade inkomster, låga räntor och skattelättnader.

I en intervju med SVT säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén att utvecklingen redan pågått allt för länge och att man måste stoppa den nu för att förhindra en framtida ekonomisk kris.

Både IMF (Internationella valutafonden) och OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har under det senaste året varnat för att den svenska bostadsmarknaden måste bromsas.