Får jag sätta upp kattnät på balkongen?

Publicerad av

Det korta svaret är att om du har en katt och en balkong som är högre upp än fem meter så måste du sätta upp någon typ av skydd. Men sen ser reglerna olika ut beroende på om du bor i hyres- eller bostadsrätt.

Så här står det i Djurskyddslagen sedan 2008: ”Om katter vistas ensamma på en balkong som är belägen mer än 5 meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att förhindra att katten faller ned.”

Katt i hyresrätt

Om du har en innekatt i en hyreslägenhet säger hyresgästföreningen att hyresvärden inte kan neka dig att sätta upp ett så kallat kattnät på balkongen, i alla fall så länge att du sätter upp det utan att skada balkongen och på ett sånt sätt att det kan återställas till ursprungligt skick vid flytt. Om hyresvärden inte är enig med dig kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresvärden får inte heller neka dig att ha en katt i huset, om inte det finns sakliga skäl, exempelvis om huset är anpassat för allergiker. Sen är du förstås ansvarig om katten orsakar skador eller obehag för grannar genom t.ex. oväsen.

 

Får jag sätta upp kattnät på balkongen?
Katter är ett av Sveriges populäraste husdjur. Foto: Colourbox

Katt i bostadsrätt

Det är lite annorlunda när det gäller bostadsrätter eftersom en balkong räknas till bostadsrättens fasad, och alltså faller under föreningens ansvarsområde om förändringen är att anse som väsentlig (bostadsrättslagen 9:15).  Bostadsrättsjätten HSB rekommenderar till exempel att du alltid börjar med att få styrelsens tillstånd innan du nätar in. För ett vanligt kattnät som fästs i tak eller balkongen ovan krävs det inte bygglov från kommunen, men om det handlar om att bygga tak eller mer omfattande lösningar så kan det behövas att du, eller föreningen, kontaktar kommunens stadsarkitektkontor.