Betalar du överpris i hyra?

Betalar jag för mycket i hyra?
Ibland är det svårt att veta om hyran verkligen är rimlig. Foto: Colourbox

Vad är en rimlig hyra när jag bor i andrahand?

Din hyra ska vara motsvarande till en hyresbostad i samma storlek och samma område. Det kan förstås vara svårt att veta vad som räknas som en jämförbar lägenhet, men om du bor andrahand i en bostadsrätt kan du ringa till ett kommunalt bostadsbolag och fråga efter vad hyran skulle vara för en jämförbar lägenhet. Då får du det pris som ska vara vägledande för din andrahandshyra.

Om det är en hyreslägenhet du bor i så ska du betala samma hyra som förstahandshyresgästen själv skulle gjort. Men om lägenheten hyrs ut möblerad kan ett påslag på omkring 10-15 procent läggas på hyran. Förstahandshyresgästen får också lägga till för andra utgifter som han eller hon har, exempelvis el, kabel-tv eller en parkeringsplats.

Hur hög får hyran vara när jag hyr i förstahand?

Förstahandshyresgästens hyra bestäms oftast efter förhandlingar mellan hyresvärd och en lokal hyresgästförening.  Om du bor som förstahandshyresgäst hos en privatperson, exempelvis i en villa eller småjus så är parterna fria att komma överens om hyran, men den ska vara kostnadsbaserad och ”inte påtagligt överstiga summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden”. Läs mer om det hos hyresnämnden.

Om månadsavgiften är för hög

Prata med din hyresvärd. Om du känner att du behöver stöd eller hjälp kan du kontakta Hyresgästföreningen eller gå direkt till hyresnämnden och ansöka om återbetalning. Om du är medlem hos Hyresgästföreningen får du hjälp med att driva frågan vidare.

Se till att ha ett skriftligt kontrakt där du kan utläsa totalhyran och spara alla kvitton, inventarielistor och ta foton på lägenheten, och se till att då får skriftligt bekräftat datum då du flyttat ut och att lägenheten slutbesiktigats.

OBS: Du måste ansöka om återbetalning senast tre månader efter att du flyttat ut för att hyresnämnden ska ta emot sin sak. Du kan få pengar tillbaka för det senaste årets hyra om hyresnämnden bedömer att du betalat för mycket. Du behöver förstås inte vänta med att ansöka om återbetalning medan du bor kvar i bostaden, utan då fastställer Hyresnämnden både återbetalning och hyresvillkoren för den hyrestid som återstår.