Läs detta innan bodelningen

Publicerad av
När man går från varandra är det mycket som spelar in. Exempelvis om ni har barn.
Det är mycket att tänka på när man ska dela sina tillgångar. Foto: Colourbox

Ska ni skiljas? Ni är inte ensamma. 2016 skilde sig  24 876 par och var fjärde barn har faktiskt föräldrar som inte bor tillsammans, enligt SCB. Det är tufft, men försök att göra det bästa av situationen, inte minst för barnens skull.

Det första steget är att gemensamt ansöka om äktenskapskillnad eller upplösning av registrerat äktenskap hos tingsrätten. Kom ihåg att bifoga personbevis och hemortsbevis för båda parter.

Hur gör vi bodelningen?

Därefter är det dags att ta ställning till bodelningen. Här förväntas de berörda partnerna att i första hand själva komma överens om vad som är rättvist, och om det inte går, att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Om ni har ett äktenskapsförord, så har ni redan bestämt att inte allt ska delas lika, utan exempelvis en sommarstuga kan då vara enskild egendom. Dessutom får man alltid undanta föremål för personligt bruk, till exempel egna kläder och smycken. Resten av de gemensamma egendomarna räknas så samman, och så avräknas nog till att kunna täcka eventuella skulder, och delar den återstående summan på hälften. Bodelningen ska vara skriftlig och undertecknas av er båda. Den kan sen registreras hos Skatteverket, men det är frivilligt.

Vad betyder detta för ekonomin?

Hushållets ekonomi ändras oftast drastiskt vid en skilsmässa. Från att ha haft två inkomster dubbleras nu utgifterna. Fundera på om det kan vara en god idé att sälja gemensam sommarstuga, båt, bil och så vidare. Om båda parter har låga inkomster och barn så kan ena föräldern ha rätt till underhållsstöd från försäkringskassan även vid växelvist boende. Om en av föräldrarna har en högre inkomst kan den andra ha rätt till underhållsbidrag.  Detta gäller både när barnen bor primärt hos en förälder men också vid växelvist boende enligt en dom i Högsta domstolen i november 2013.

Vem har rätt till bostaden?

Grundregeln är att den som behöver bostaden mest ska få bo kvar, i allafall om ni har barn. Och den som behöver den mest är den som barnen ska bo hos. Det finns fortfarande hyresvärdar som kan tänka sig att ge förtur till en hyresrätt vid skilsmässa så att ni får tak över huvudet också om det blir dags för en abrupt flytt. Annars kan en lösning vara att låta barnen bo kvar, och så leta upp tillfälliga bostäder till de vuxna som så växlas om att bo i ”den gamla bostaden”.

Om ni bor i en äganderätt, bostadsrätt eller hus, så ska den som tar över bostaden ersätta det fulla värdet. Om det är svårt att lösa ut den andre kan ni komma överens om att avbetala under några års tid.