Veckopendlare: var ska jag folkbokföra mig?

Publicerad av

Det är viktigt att komma ihåg att anmäla din flytt till Skatteverket. (Du kan läsa mer om varför här.) Detta ska göras innan eller senast en vecka efter flytten. Men hur bedömer du vad som är ditt hem om du har mer än en bostad som du pendlar mellan?

Vad är dubbel bosättning?

Du har dubbelbosättning om du bor i var och en av dina bostäder:

  • minst en gång i veckan,
  • två gånger varannan vecka eller
  • minst en sjundedel av tiden.

I vilken kommun ska jag skriva mig som pendlare?

Du ska vara skriven på din huvudsakliga bostad. Förutom hur ofta du befinner dig i respektive bostad finns det annat som spelar in i bedömningen av var det är, exempelvis:

  • Var ditt arbete/högskola eller universitet ligger.
  • Storlek och standard på bostäderna. Om den ena bostaden är en fullt utrustad bostad och den andra exempelvis ett rum, så ska din huvudsakliga bostad räknas som den mest permanenta av dem.
  • Om du bor tillsammans med någon i en av bostäderna. Det kan handla om en make/make/registrerad partner/sambo/ hemmaboende barn. Men inte föräldrar.

Du kan göra din flyttanmälan via Skatteverkets elektroniska flyttanmälan eller via en blankett.

Om du pendlar till ditt arbete är det viktigt var du är "skriven".
Det kan vara utmattande att veckopendla. Foto: Colourbox

Två undantag för dubbel bosättning: ung eller tillfällig flytt

  • Om du är under 18 år och ska studera på gymnasiet på annan ort och då måste bo i en annan bostad än dina föräldrar, ska du ändå vara folkbokförd hos dina föräldrar. Detta gäller så länge du går i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande utbildning som du påbörjat innan du fyllt 18 år.
  • Om du ska bo på annan ort tillfälligt – kortare än ett år – behöver du inte anmäla flyttning, så länge du tänkt flytta tillbaka till den ursprungliga bostaden. Om du bor på den andra adressen längre tid än ett år måste du anmäla flyttning dit.