”Inför bostadsgaranti för unga!”

Publicerad av
Många unga lever under omständigheter som strider mot hyreslagen.
Nästan hälften av de unga bor i dag hemma eller i andra eller tredjehand. Foto: Colourbox

Enligt Hyresgästföreningens senaste rapport bor över 24 procent av 20-27 åringarna fortfarande hemma hos sina föräldrar. Och nästan lika många, 200 000 personer, bor i andra hand, eller som inneboende eller har tvingats välja andra tillfälliga boenden. 

Därför vänder sig Hyresgästföreningen nu i ett upprop till Sveriges statsminister Stefan Lövfen och föreslår att det införs en kommunal bostadsgaranti för unga upp till 25 år.

(Se en sammanfattning av hyresgästföreningens krav här.)

Enligt Hyresgästföreningen har detta prövats med framgång i bland annat Sundbyberg och Helsingborg. I Sundbyberg fick alla mellan 16-25 år (med en inkomst) som var skrivna i kommunen och hade ställt sig i bostadskön när de var 16 år ett förstahandskontrakt senast när de fyllde 25 år.

Problemet är stort i hela landet även om det förstås kan ses extra tydligt i tillväxtområdena. I Stockholms län bor 60 000 unga vuxna hos sina föräldrar, eftersom de inte har något annat val, enligt Hyresgästföreningens undersökning om unga vuxnas bostadssituation.

Nyligen visade också en rapport från Boverket att 255 av landets 290 kommuner bedömer att det är underskott på bostäder på marknaden. Det är 72 kommuner fler än för två år sedan som inte kan erbjuda de bostäder som behövs. 250 kommuner svarar i bostadsmarknadsenkäten att det råder brist på bostäder till ungdomar.