Ska du ha ett hemmakontor?

Publicerad av

Om du liksom många andra jobbar hemifrån kan det vara dags att skaffa ett hemmakontor. Men kan du få avdrag för det?

Det här godkänner skatteverket

Under vissa omständigheter kan du få göra avdrag för faktiska merkostnaderna i form av ström, värme och städning. Och för ett arbetsrum i en hyreslägenhet kan du även göra avdrag för en viss del av hyran.

Men för att få det måste du först uppfylla en mängd krav: Enligt skatteverket är den första förutsättningen att  arbetsrummet krävs för ditt arbete och att din arbetsgivare inte redan erhåller ett arbetsrum åt dig.

Det räcker alltså inte med att du arbetar hemma för att du ska kunna få avdrag för arbetsrum. Rummet får inte heller anses ingå i bostadsutrymmet eller att det inretts på ett sådant sätt att det inte längre kan användas för bostadsändamål, t.ex. et kontor eller en läkares behandlingsrum.

Avdrag du kan göra som egen företagare

Om du har ett eget företag så påverkar det om du har aktibolag eller enskild firma. Med en enskild firma godkänner Skatteverket schablonavdrag så länge du jobbar hemifrån minst 800 timmar.

Du som äger aktiebolag har inte samma rätt till avdrag för arbetsrum. För att du ska få avdrag i din privata deklaration krävs det, precis som en preivatperson, att arbetsrummet inte kan anses ingå i bostadsutrymmet eller att det blivit inrett på sådant sätt att det inte längre kan användas för bostadsändamål. Du kan också göra samma avdrag som nämnt ovan. Det är dock viktigt att komma ihåg att om bolaget betalar dina privata merkostnader, kan det uppstå en situation uppstå där ska skatta för denna förmån.

Nybliven pappa? Kanske dags att jobba en del hemifrån?
Det är viktigt att veta när du kan göra avdrag för ett arbetsrum i hemmet. Foto: Colourbox