Vad är egentligen en ägarägenhet?

Publicerad av
I Sverige är ägarlägenheteter fortfarande ovanliga.
Vad betyder det att en bostad är en ägarlägenhet? Foto: Colourbox

Ägarlägenheter är fortfarande sällsynta i Sverige

Ägarlägenheter som boendeform blev möjlig först efter en ny lagstiftning 2009. Men trots att formen är vanlig i våra grannländer Danmark och Norge, har bara omkring tusen ägarlägenheter byggts i Sverige sedan dess, enligt Skatteverket.

När du köper en ägarlägenhet

När du köper en lägenhet som du själv äger så kallas det för ägarlägenhet. Skillnaden på en bostadsrätt och en ägarlägenhet är att du inte bara äger rätten att utnyttja bostaden, utan att den är din på samma sätt som ett småhus. Du har lagfart på din lägenhet och har rätten att överlåta, pantsätta eller hyra ut den på samma sätt som ett småhus.  Du har också rätt att äga så många ägarlägenheter som du vill. Som köpare av en ägarlägenhet i ett flerbostadshus tillhör du en samfällighetsförening som med en avgift gemensamt bekostar förbättringar och renoveringar av exempelvis fasader och yttertak. När du köper en ägarfastighet ska du inom tre månader ansöka om lagfart hos lantmäteriet, precis som när du köper hus. Skattereglerna är i stort samma som för småhus förutom att fastighetstaxeringen följer samma regler som hyreshus. Du kan få mer information hos Skatteverket.

Som fastighetsägare är du skyldig att följa detaljplan, bygglov etc. och har stor skyldighet att visa hänsyn till dina grannar.  Du har som köpare enligt lag också stor undersökningsplikt, vilket betyder att du ska kartlägga husets alla fel och brister inför köpet. Du kan välja att anlita en oberoende besiktningsman för att göra en överlåtelsebesiktning för att säkra dig innan köpet.

Att äga en ägarlägenhet

Att äga sitt eget boende kan medföra många utgifter som en hyresgäst inte behövt ta ställning till och därför är det viktigt att du som blivande köpare går igenom din budget, gärna i samråd med din bank. På konsumentverkets omBoendes lista finns många av utgifter du kanske inte ännu tänkt på. Det kan handla om utgifter som vatten och avlopp, sophämtning och sotning. Eftersom du äger bostaden så är det också du som ska upprusta och ersätta exempelvis din frys när den går sönder.

Om du har barn eller är under 29 år kan du ha rätt till bostadsbidrag, du kan läsa mer hos försäkringskassan. Det kan också finnas möjlighet att få en statlig garanti, en så kallad förvärvsgaranti, när du ska köpa din bostad där boverket under vissa omständigheter kan gå in och hjälpa dig om du har svårt att få lån.

Att bilda ägarlägenhet

En ägarlägenhet kan bara skapas av minst tre ägarlägenheter efter att en skriftlig ansökan gjorts till lantmäteriet. Utrymmena får inte ha använts till bostad under de senaste åren; så enbart nya byggnader, eller exempelvis affärs eller kontorslokaler som byggs om till bostadslägenheter kan användas när man bildar en ägarlägenhet.

 

Fler tips

Om du har fler funderingar eller vill ha inspiration så kan du läsa på BostadsPortals blogg om frågor på bostadsmarknaden som påverkar dig. Du kan också kontakta oss på kundtjänst via  e-post. Du kan även få svar på många frågor om BostadsPortal på vår FAQ-sida.