Dags att köpa hus?

Publicerad av

När du vill köpa en villa

Den största affären i livet är för många att köpa ett hus. Kunskap är vägen till ett lyckat husköp, skaffa dig detta och bli nöjdare. Redan när du börjar gå i husköpstankar dvs. tidigt i processen kan man ansöka om ett lånelöfte hos banken eller i ett bolåneinstitut. Då vet du mer om vad du kan se efter och hur långt du kan gå i en budgivning.

Du kan låna upp till 85 % av bostadens värde. Det resterande, och det man kallar kontantinsatsen, finansierar du själv. Ett lånelöfte är inte bindande, däremot är det tidsbegränsat. Att skaffa sig ett fördelaktigt lån är något som vi alla söker. Det finns olika jämförelsesajter som kan hjälpa dig med information. Att stämma av med banken eller bolåneinstitutet innan att du börjar se dig om efter ett intressant hus är viktigt, då det är de som godkänner det hus du vill köpa.

När du börjar gå på visningar

Innan man börjar gå på visningar, kan det vara bra ide att tänka igenom det som man absolut inte vill gå på kompromiss med. Skapa en lista över detta, exempelvis närhet till skola och dagis, antalet rum, renoveringsbehov eller andra behov som är viktigast för dig. Tänk på att vid varje visning du går till så lär du dig nya ting som till exempel vad du skall fråga om. Med tiden lär du dig hur och vad du skall se efter, jämföra med samt vad du söker efter.

När du nu funnit huset är det bra ide att se på området, tala med grannar och undersöka hur matvarubutikerna i området är. Har du dessutom barn har du säkert redan sett på hur skolvägen ser ut. En liten detalj som kan visa sig viktig är hur områdets detaljplan, så att du inte blir presenterad för några överraskningar om några år.

Oftast har man i förväg en tanke om var man vill bo. Se därför gärna över prisstatistiken för området. Du kan också skaffa en överblick över boendekostnaderna från din mäklare eller hos din bank.

Gå på djupet och förstå huset

När man går på en visning får man alltid en objektbeskrivning, i den finns det information om fastigheten; hur den byggd; vilket uppvärmningssystem som används: vilka driftskostnader som finns och uppgifter om servitut samt pantbrevet skall ingå här. Vid en försäljning skall säljaren uppvisa en energideklaration som gjorts av en helt oberoende expert. Energideklartionen visar hur mycket energi som huset förbrukar.

Säljaren har viss upplysningsplikt, och bör redovisa alla fel och brister i fastigheten. Enligt lag ligger det på köpares ansvar en undersökningsplikt, därför är det viktigt att som köpare själv gå igenom huset och försäkra att alla brister och fel är synliggjorda innan köpet avslutas. Det utbetalas ingen ersättning på för sent upptäckta fel efter att köpet genomförts.

Dags att köpa hus? Litet hus i å
Många drömmer om ett eget hus. Foto: Colourbox

Synliggör alla kostnader

Att se över takläggningen, fönster och fasad, det vill säga husets skal är viktigt då renovering av detta detta normalt kan bli kostsamt. Fråga in till ett eventuellt dräneringsbehov och el och avloppsystemet är. Se även på källare, vind och badrum och var här extra uppmärksam på fuktskador.

Om du tror att det är mycket som kommer att behöva renoveras. Ta då med en byggare och be om en uppskattning av vad en renovering kommer att kosta. Detta underlag är med till att avgöra om du har råd till att köpa fastigheten och få det till det skick som du önskar.

Innan det slutgiltiga beslutet, skall man naturligtvis göra sig en budget som inkluderar alla kommande lån och driftskostnader. I din budget skall du också göra plats för en eventuell renovering, lagfart, nya pantbrev, fastighetsavgift och en eventuell tomträttsavgäld. Att tala med din bank om dina kalkyler kan vara bra lösning, då banken är en bra sparringspartner.

En lagfart är det papper där du registreras som ägare av fastigheten. Detta gör du hos Lantmäteriet. Hos lantmäteriet betalar du en stämpelavgift plus en avgift. Banken brukar vara behjälplig vid ansökan om lagfart.

Det dokument som fungerar som en säkerhet för det eventuella lån du behöver ta heter pantbrev. Om fastigheten och säljaren redan har ett lån, kan det finnas ett pantbrev som du övertar som säkerhet för ditt lån. Att beställa nya pantbrev kostar 2 % (2014) av pantbrevets belopp samt en avgift. Din bank kan oftast hjälpa dig med detta.

En kommunal fastighetsavgift har ersatt fastighetsskatten. Staten och kommunen är ibland ägare av marken, så betalar du som ägare en tomträttsgäld. Det vill säga en hyra varje år. När man bor i villa eller radhus kan det innebära extra omkostnader, som man inte tänker på när man bor i en lägenhet. Det är sophämtning, sotning, vattenförbruk mm. Det kommer eventuellt också en del extrainköp som skottkärra, gräsklippare, snöskyffel och grill mm.

Tänk också på att skapa en buffert till löpande underhåll som renovering av tak, förnyelse eller renovering och underhåll av värmepannan. Glöm heller inte att själva flytten och andra eventuella merkostnader i samband med den nya adressen kan innebära extra kostnader.

Du måste besikta ditt hus

Om du inte har djupare kunskap kan det vid en överlåtelse var bra att anlita en oberoende besiktningsman till att göra en besiktning. Genom detta uppfyller du också en del av din undersökningsplikt. Ta i förväg reda på vilka delar som ingår i besiktningen, gör en bedömning om det är värt att anställe en person till detta. När du anlitar en besiktningsman, se då till att besiktningsmannen är godkänd och gärna med byggtekniks kompetens. Din mäklare eller din bank kan oftast ge ett tips, alternativt kan söka via Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Eventuella dolda fel har säljaren av huset ansvar för, och har detta under tio år efter försäljningen. Finner köparen ett dolt fel kan man begära nedsättning av köpeskillingen. När ett fel är dolt och fanns vid köpet, samt inte var förväntat. Du skall med andra ord inte kunnat räkna med felet här med hänsyn till fastighetens ålder, skick och eller konstruktion. Man skall heller inte kunna upptäcka detta under besiktningen. Många hussäljare skyddar sig därför med en säljaransvarsförsäkring. Här övertar försäkringsföretaget säljarens ersättningsskyldighet.

Din budgivning

När köpare inte är ensam om att köpa kan det bli aktuellt med budgivning. Bud kan lämnas över telefon, mail eller SMS. I de flesta fall vinner den part med det högsta bud. Men det är alltid säljaren som bestämmer vem affären går till. Det är oftast klokt att i förväg sätta ett övre tak för hur högt i en budgivning man är villig att gå. Ditt bud är heller inte gällande innan kontraktet är påskrivet.

När kontraktet är underskrivet

Man skriver oftast under kontraktet på mäklarens kontor, och affären är först färdig när kontraktet är påskrivet. Här är det viktigt att i förväg ha en klar bild över allt som ingår i köpet, innan du underskriver. Här avtalar man också vilket tillträdesdatum som gäller. Du har ibland möjlighet att infoga dina förbehåll, som säljaren och mäklaren måste godkänna. Bankens lånevillkor, att försäljningen av din bostad eller att besiktningen inte kommer med överraskningar är det man kallar vanliga villkor.

Något som rekommenderas i branschen är en öppen klausul runt besiktningsvillkor, för mer information fråga din mäklare eller Fastighetsinspektionen. Dess villkor och förbehåll är till för att skapa en trygg affär för både köpare och säljare.

Efter ditt kontraktskrivande betalar du en handpenning, denna brukar vara på 10 % av köpeskillingen. Din bank kan oftast hjälpa med en handpenning på kort varsel, och betalas oftast tillbaka vid tillträdet.

Det är oftast på köparens bank där överlåtelsen sker. Här gås kontraktet igenom, är allt korrekt överförs köpeskillingen till säljaren. De eventuella pantbrev som tillhör fastigheten övertas av den nya ägaren. Här undertecknas och bevittnas köpebrevet, nycklar och andra dokument som omhandlar huset överleveras.

Fler tips

Om du har fler funderingar eller vill ha inspiration så kan du läsa på BostadsPortals blogg om frågor på bostadsmarknaden som påverkar dig. Du kan också kontakta oss på kundtjänst via e-post. Du kan även få svar på många frågor om BostadsPortal på vår FAQ-sida.