Få rabatt vid juridisk hjälp

BostadsPortal har startat upp ett samarbete med en Juristbyrå som specialiserar sig på hyres – och bostadsrättsliga frågor. Därför kan du som betalande medlem få 30 % rabatt på Hedins Juristbyrås tjänster vid behov av juridisk rådgivning.

Vi har tidigare berättat att du kan få svar av på enklare juridiska frågor angående ditt boende via mail. Men om du har ett ärende som kräver mer än ett svar via e-post så kan du även utnyttja vårt erbjudande om att få rabatt via den Juristbyrå som vi startat upp ett samarbete med. Det kan du göra genom att använda det formulär som du hittar på vår på site: Fråga juristen.

Vem är bostadsjuristen?

Vår jurist som svarar på frågorna är Kristoffer Hedin på Hedins Juristbyrå. Hedins Juristbyrå tillhandahåller kvalificerad rådgivning kring fastighetsrätt i allmänhet och

Juristen svarar på dina frågor
Kristoffer Hedin, Hedins Juristbyrå

privat- och kommersiell hyresrätt i synnerhet.

Kristoffer har flerårig erfarenhet av juridisk rådgivning till privatpersoner och företag. Han har tidigare varit jurist på Hyresgästföreningen, men har även erfarenhet av rådgivning inom flera andra områden än fastighetsrätt såsom EU-rätt, familjerätt och allmän förmögenhetsrätt.

30 procent rabatt

Som betalande medlem på BostadsPortal* erbjuds du 30 % rabatt på det ordinarie arvodet på juristbyrån. Rabatten gäller alla debiterade timmar (inte bara den första timmen) och tjänster. Ditt ärende är konfidentiellt och behandlas med tystnadsplikt.
Allt du behöver fylla i formuläret på sidan och trycka sänd så tar juristen kontakt med dig.

*Du är betalande medlem om du använder en av våra valfria betaltjänster.

Så kan du ta del av erbjudandet

BostadsPortals betalande medlemmar* får alltså 30 % rabatt på byråns tjänster och på alla debiterade timmar (ordinarie timarvode är 2 500 kr inkl. moms).

För att få rabatten ska du fylla i mail-formuläret på Frågajuristen-sidan där du beskriver ditt ärende och därefter bekräfta att du vill anlita bostadsjuristen för en viss tjänst. Det kan handla om att juristbyrån agerar juridiskt ombud för dig, men det kan också till exempel handla om att du får hjälp med att upprätta ett avtal.

När uppdragets omfattning är fastställd upprättar Hedins Juristbyrå en skriftlig uppdragsbekräftelse som ni får del av. I uppdragsbekräftelsen framgår uppdragets omfattning samt de villkor som gäller för uppdragets utförande.

Frågor om rabatten? Du kan alltid vända dig till BostadsPortals kundtjänst om du har frågor om våra tjänster.