Måste jag köpa ett förstahandskontrakt?

Publicerad av

 

På dagens pressade bostadsmarknad har det i många år förekommit att de som söker en hyresbostad erbjuds att betala för ett förstahandskontrakt. Men du ska aldrig betala för att få skriva under ett kontrakt.

Här är orsakerna till varför du inte ska köpa kontrakt svart.

Att sälja ett förstahandskontrakt

Om du ska hyra en hel lägenhet av en person som har ett förstahandskontrakt så är det enda lagliga alternativet att du hyr i andrahand, och det ska den som hyr ut ha tillåtelse av hyresvärden/fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen (undantaget är om du blir inneboende.)

Det är olagligt att sälja ett förstahandskontrakt. Det är för att ett förstahandskontrakt på en hyresrätt inte är en egendom som förstahandshyresgästen äger, utan en rättighet att få hyra bostaden tillsvidare. Den som säljer hyreskontraktet kan i allvarliga fall, om det exempelvis är den som säljer är förvaltare av bostaden, att dömas till fängelse i upp till 2 år.

yeshi-kangrang-274719-unsplash
Därför ska du inte köpa ett förstahandskontrakt svart. Foto: Unsplash

65 § Uppställer någon uppsåtligen villkor om särskild ersättning för upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätten till sådan lägenhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Så står det i Hyreslagen. Straffet kan i lindrigare fall dömas till böter, men du kan räkna med att kontraktet blir ogiltigt.

Idag är det fortfarande inte olagligt att köpa ett förstahandskontrakt, bara att sälja, men du hamnar ändå i en svår sits som köpare eftersom kontraktet riskerar att bli ogiltigt. Det blir också svårt att få tillbaka pengarna för en svart transaktion, eftersom det ligger i säljarens intresse att du inte får kvitto, så de pengarna kommer du troligvis inte se igen.

MEN det kan bli ännu värre!

Regeringen behandlar just nu ett förslag om att ändra reglerna så att även köp av förstahandskontrakt ska kunna bestraffas med fängelse, och samtidigt föreslår de att de som hyr ut sin bostad i andrahand utan tillstånd eller tar ut en högre hyra än vad som är skäligt, ska enligt förslaget mista sitt förstahandskontrakt.

Kom ihåg: på BostadsPortal kan du finna lediga hyresbostäder i både förstahand och andrahand, i hela landet, utan att betala för kontraktet!