Fler kan få bostadstillägg 2019

Publicerad av

Så söker du det nya bostadstillägget

Regeringen höjer nu taket för bostadskostnaden dagens 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad om du är över 65 och söker bostadstillägg för pensionärer. Om du redan har bostadstillägg idag behöver du inte lämna in någon ny ansökan, en omräkning kommer göras automatiskt. Men du måste fortfarande anmäla förändringar av till exempel hyra, inkomst eller tillgångar.

Om du inte har sökt bostadstillägg

Om du har fyllt 65 år, bor i Sverige och tar ut hela din allmänna pension så kan du söka bostadstillägget. Du behöver inte bo i hyresbostad för att söka om bostadstillägget: du kan även söka om du äger din bostad. Här är länken där du kan göra din ansökning direkt på Pensionsmyndigheten.

Fler kan få bostadstillägg

Flera undersökningar har visat att fler pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg. Pensionsmyndighetens råd var redan att du som har en månadsinkomst med omkring 15 000 kronor efter skatt eller lägre bör göra en preliminär beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Och den nya ändringen gör att ännu fler beräknas ha rätt till bidraget. Du kan gå in på pensionsmyndighetens hemsida för att beräkna och se om du har rätt till bostadstillägg.

Vad är ett bostadstillägg?

Bostadstillägg är ett grundskydd som är inkomstprövat. Beräkningen grundar sig på både din bostadskostnad, din totala inkomst och dina tillgångar. När du ansöker om bostadstillägg prövas också om du har rätt till äldreförsörjningsstöd.

För dig som får garantipension

Om du får garantipension idag betyder det 200 kronor mer före skatteavdrag från och med januari 2020. Detta gäller för alla oberoende när du är född.  Höjningen kommer också att innebära att du som ligger på gränsen till att få garantipension idag kan komma att få garantipension från januari 2020. Detta eftersom gränsen för garantipension kommer att gå upp från 11 906 kr/månaden för ogifta till 12 104 kronor, och från 10 533 till 10 750 kronor för gifta. Du kan läsa mer på Pensionsmyndighetens hemsida.

Funderar du på om du kan söka bostadsbidrag? Du kan läsa mer om inkomstgränserna för bostadsbidrag för 2018 här.

Bostadtillägget är till för att ge mer kvalitet och några extra slantar till de som är över 65. Kanske du ockå ska söka det? Foto: Unsplash.