Flytta utan stress

Vi börjar med två grundregler 1. Det tar alltid längre tid än vad man tror. 2. Man kommer behöva göra fler turer än vad man hade räknat med. Se till att ni är några som hjälps åt, det är tungt att flytta men desto fler man är om det, desto roligare blir det.

Fler kan få bostadstillägg 2019

Många vet inte att de kan söka bostadstillägg om de är 65+. Och efter årskiftet är det fler som har rätt till bostadstillägget än någonsin tidligare. Så här ser reglerna ut, och så här söker du.

Regler för raketer i bostadsområden

I år är det sista året när du själv, utan speciellt tillstånd, får skjuta raketer till nyår, eftersom reglerna ändrar sig 1 juni 2019. Men nu till nyår får du fortfarande som privat person köpa och skjuta raketer och andra fyrverkerier, också i bostadsområden.