Fler kan få bostadstillägg 2019

Många vet inte att de kan söka bostadstillägg om de är 65+. Och efter årskiftet är det fler som har rätt till bostadstillägget än någonsin tidligare. Så här ser reglerna ut, och så här söker du.

Flicka som sitter in fönstret

Så folkbokför du dig rätt

Allt fler är enligt skatteverket felaktigt folkbokförda. Det kan ha många olika orsaker, bland annat flera bosättningar pga jobb eller studier, men det är viktigt att du får det rätt, eftersom det är olagligt, och snart kan bli straffbart.