Folkbokföring: Så folkbokför du dig rätt

Numera är det inte bara olagligt att vara felaktigt registrerad på en boplats, utan även straffbart. Detta eftersom regeringen återinfört ”folkbokföringsbrott”, för att förhindra försök till att utnyttja systemet genom att vara skriven på fel adress.

Många skriver sig på fel adress

Allt fler skriver sig på felaktiga adresser, visar en granskning som gjorts av Hem & Hyra utifrån statistik från skatteverket och SCB. 2017 hade mellan  5 000 och 10 000 personer folkbokfört sig felaktigt enligt Skatteverket.  Nu får myndigheten större möjlighet att avregistrera falska identiteter och göra kontrollbesök för att se om personen verkligen bor på adressen, från och med 1 juli 2018. Det betyder att det kan faktiskt kan medföra fängelsestraff för att vara felaktigt folkbokförd, vilket det inte tidigare kunde. Enligt utredningen ska den som medvetet skrivit sig på fel adress kunna dömas till böter eller fängelse i sex månader. Fängelsestraffet kan bli upp till två år om det kan bevisas att det ingår i systematisk brottslighet.

Därför står många folkbokförda på fel adress

Enligt Hem och Hyras genomgång kan det finnas det olika orsaker till att de blir fler och fler som står fel i adressregistret. Det kan handla om allt från grov kriminalitet till bidragsfusk till svarta lägenhetsaffärer och försök att ta över släktingars kontrakt. En annan allt mer vanlig orsak är att nyanlända måste vara folkbokförda i en kommun för att kunna få etableringsstöd och studera svenska, men att bostadsbristen ofta gör att de inte kan få en bostad, eller blir inneboende och därför inte kan skriva sig där de bor.

Andra orsaker

Det kan också finnas andra orsaker till att vara folkbokförd på en adress du inte bor på. Till exempel kan du ha mer än en bostad, och delar din tid i båda. Det är ofta fallet för unga som börjat på studier och fortfarande är skrivna på sina föräldrars adresser, eller personer som har jobb på annan ort, och har en övernattningsbostad eller en lägenhet som de bor i under helgen. I sådana tillfällen är det viktigt att du undersöker vilken adress du faktiskt ska var folkbokförd på.

Du kan tjäna pengar på att vara folkbokförd rätt

Det är viktigt att komma ihåg att du nästan aldrig kan söka bidrag om du inte är skriven på den adress du bor. Det handlar om barnbidrag, bostadsbidrag och bostadstillägg för pensionärer. Du måste vara skriven rätt för att få din post och för att kunna skaffa dig en hemförsäkring. Det kan också innebära att du kan få pengar tillbaka på skatten!

Det finns dock undantag

Undantagen finns dock när du fått ett korttids-hyreskontrakt (under ett år) och inte kan bli folkbokförd, eller om du fått en ”kvarskrivning” på grund av att du riskerar att bli utsatt för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier.

Hur du gör för att anmäla flytt

Enklaste är att gå in på skatteverkets hemsida och göra din flyttanmälan med hjälp av e-legitimation, det är så du kan ändra folkbokföring. Tänk på att göra din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Här kan du läsa mer om hur du säger upp ett hyreskontrakt

Om du själv oroar dig för att bedragare ska ”stjäla” din folkbokföringsadress för att exempelvis komma åt post kan du skydda dig genom att anmäla dig till Skatteverkets e-tjänst, som gör det omöjligt att bli adressändrad med en pappersblankett. Efter att du gjort det kan din adress endast ändras med e-legitimation eller bank-id.