Säga upp hyreskontrakt: hur går du som hyresgäst tillväga?

Om du vill säga upp din bostad, kanske för att du funnit något som passar dig bättre eller för att du ska flytta ifrån området, är det förstås viktigt att det inte blir något fel i själva uppsägningsprocessen. Speciellt eftersom en flytt alltid kostar extra pengar. Läs vidare för att se vad reglerna säger vid uppsägning av hyreskontrakt från hyresgästens sida.

Så säger du upp ditt hyresavtal

Som hyresgäst har du rätt att säga upp ditt hyresavtal. Dock finns det några viktiga punkter som du måste ha koll på innan du informerar din hyresvärd. Här nedan hittar du vår lista på dessa punkter som hjälper dig till en trygg och enkel uppsägning.

Skicka alltid uppsägningen skriftligt

Enligt hyreslagen ska uppsägningen av hyreskontrakt ske skriftligen, och helst skickas i ett rekommenderat brev. Du bör inte lita på ett e-mail eller ett vanligt brev. Om du hyrt bostad i kortare än tre månader kan du visserligen säga upp hyreskontraktet muntligt, men det är bättre för båda parter att uppsägningen görs ordentligt så att man slipper riskera tvist senare. Ett rekommenderat brev där det klart och tydligt står från vilket datum uppsägningen gäller, undertecknat och daterad är bäst.

Exempel på en uppsägning kan se ut så här:

Till min hyresvärd NN på Xbostäder. Jag, NN, säger upp mitt hyreskontrakt för min lägenhet (adress) för avflyttning den 31 augusti 2018. Undertecknad: NN

Det som ska finnas med är den du riktar dig till: din hyresvärd, vilken bostad det gäller: adress, och vem du är. OCH kom ihåg att uppsägningen ska skrivas under av den eller de som står på hyreskontraktet. Du kan se och ladda ner gratis hyreskontrakt här.

Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen

Kom ihåg att säga upp ditt hyreskontrakt i god tid, oavsett om du hyr ut i första eller andra hand. Beroende på vilken typ av bostad du hyr, på hur lång tid du hyrt bostaden och om det räknas som bestämd tid (till exempel ett år) eller tillsvidare. Enligt lagen upphör kontraktets giltighet:

  1. vid månadsskiftet som inträffar närmast efter  tre månader från uppsägningen när du hyr en bostadslägenhet som hyrs på obestämd tid/tills vidare.
  2. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor (tidsbestämt i kontrakt).
  3. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader (tidsbestämt i kontraktet).
  4. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet (tidsbestämt i kontraktet).
  5. Och tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader (tidsbestämt i kontraktet).

Om du har ett tidsbestämt avtal

Hyresavtal kan även ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. MEN om du hyrt en hyresbostad i minst nio månader i följd, skall avtalet ändå alltid sägas upp (skriftligt) för att upphöra att gälla.

Undantaget är om du hyr en bostadsrätt, villa, rum eller ägarlägenhet på bestämd tid, då upphör avtalet att gälla vid hyrestidens slut, utan att sägas upp. Här nedan hittar du svar på några återkommande frågorna gällande uppsägning om du har ett tidsbestämt avtal:

  • Varför säger min hyresvärd att min uppsägning kom in för sent och jag ska betala ännu en månad?

Det vanliga är att uppsägningstiden är tre månader och då räknas inte den månad där du skickat in uppsägningen in. Säger du upp lägenheten den 15 januari så ska du betala hyra fram till den 30 april. (I lagens mening har du då sagt upp lägenheten från 1.a Februari och tiden löper härifrån). Viktigt är att komma ihåg att du ska säga upp den sista VARDAGEN innan månadsskiftet, annars läggs det till ytterligare en månad. Du kan också läsa om vår checklista innan du flyttar in och skriver på kontraktet för att vara säker på att du inte missar något.

  • Varför säger min hyresvärd att min uppsägning kom in för sent och jag ska betala ännu en månad?

Det vanliga är att uppsägningstiden är tre månader och då räknas inte den månad där du skickat in uppsägningen in. Säger du upp lägenheten den 15 januari så ska du betala hyra fram till den 30 april. (I lagens mening har du då sagt upp lägenheten från 1.a Februari och tiden löper härifrån). Viktigt är att komma ihåg att du ska säga upp den sista VARDAGEN innan månadsskiftet, annars läggs det till ytterligare en månad. Du kan också läsa om vår checklista innan du flyttar in och skriver på kontraktet för att vara säker på att du inte missar något.

  • När ska jag vara ute ur lägenheten?

Du ska vara ute ur lägenheten senast klockan 12, första dagen i månaden. Är den dagen en lördag, söndag eller annan helgdag är det första vardagen därefter som gäller som inflyttningsdag. Men du kan också komma överens med hyresvärd eller nästa hyresgäst om att du får några fler timmar, se bara till att du har det på papper.