Inneboendekontrakt mall

På den här sidan kan du använda vårat smarta online verktyg för att bygga ditt eget kontrakt för inneboendekontrakt och läsa mer om vad det innebär att upprätta ett sådant. Mallen är uppdaterad och justerad i samarbete med juridiska experter inom bostadsuthyrning med hänsyn tagen till det rättsliga läget i november 2020.

I dag har det blivit vanligare för många att hyra ut ett rum eller en del i sin bostad till inneboende. Särskilt i stora städer där det råder bostadsbrist och hyrorna är höga. Det finns ett par saker att tänka på när man bestämmer sig för att ta in inneboende eller själv bli en. För att ha en så trygg och smidig upplevelse som möjligt är det förstås viktigt att båda parterna kommer överens.

Det är också viktigt att skriva ett kontrakt där detaljerna såsom hyrestid, hyra, deposition, tillgång till gemensamma utrymmen och uppsägningstid ingår. På BostadsPortal kan du läsa mer om uthyrning av rum och få mer information om vilka regler som gäller. Dessutom är det gratis att skapa annons och hyra ut rum hos oss.

Skriv kontrakt när du skaffar inneboende

Som tidigare nämnt är det viktigt att den som hyr och hyr ut skriver ett inneboendekontrakt för att undvika missförstånd. Även om ett sådant kontrakt inte är ett krav är det fortfarande bra att upprätta det skriftligen för att undvika eventuella tvister. Det är också för att skapa trygghet och säkerställa att uthyrare och inneboenden är eniga om vad som gäller. Om det är en hel bostad: hyresrätt, bostadsrätt som du ska hyra ut är det andrahandskontrakt som gäller.

Hos oss kan du skapa alla typer av kontrakt som kan behövas beroende på vad för typ av bostad du hyr ut. Det är helt gratis, och görs enkelt med vår nya, smarta kontraktsbyggare. På samma sida kan du också läsa mer vad som gäller för dem.

Vanliga frågor om inneboendekontrakt

Här nedan hittar du vår lista på vanliga frågor om inneboendekontrakt:

Vad är inneboendekontrakt?

Inneboendekontrakt är ett skriftligt avtal vid ett hyresförhållande med en inneboende. I kontraktet ska det framgå tydligt vilka parterna är, hyresobjektets address, hyresbetalning, vad som ingår i hyran, depositionsbelopp, hyrestid, vilka möbler som ingår, tillträde till exempelvis gemensamma utrymmen, trädgård eller förråd och uppsägningstid. Innan du skriver på kontrakt är det viktigt att hyran är skälig. Den ska motsvara den ytan som hyrs ut, delade utrymmen och möblerna (om det är lämpligt). Hos oss kan du läsa mer om hyressättning och hitta frågor på dina svar.

Måste min hyresvärd godkänna inneboende avtalet?

När du vill skaffa inneboende behöver du inte godkännande från din hyresvärd. Du måste dock bo i staden under hyrestiden, annars räknas det som andrahandsuthyrning. Även om du inte behöver ansöka om tillstånd för att kunna hyra ut ett rum i din bostad är det fortfarande viktigt att du upprättar ett ordentligt hyresavtal för inneboende. Därför ska du använda dig av rätt mall. Om du upprättar fel hyreskontrakt kan det leda till juridiska konsekvenser.

Hur skriver man ett inneboendekontrakt?

Du kan få hjälp med att upprätta ett inneboendekontrakt eftersom det är viktigt att det är korrekt utformat direkt från början. Det finns även mallar som du kan ladda ned på internet. Viktigaste är att hitta en mall som innehåller det du och din inneboende är överens. Därför ska ni ha öppen och ärlig kommunikation och gå igenom allt tillsammans för att inte missa något. Ni ska ha varsitt exemplar. Kolla även upp hemförsäkringen ifall något händer är ni försäkrade.

Hur säger jag upp inneboendekontrakt?

Skriftligen och i god tid. När du vill säga upp ett inneboendekontrakt gäller då uthyrning av egen bostad vilket innebär att hyresgäst har en månads uppsägningstid, medan hyresvärd har tre månader. Denna regel gäller även om det är avtalat något annat. I annat fall gäller avtalet för inneboende tills hyrestiden har löpt ut. Du hittar mer information om uppsägningsregler på BostadsPortal samt andra viktiga bestämmelser om bostadsuthyrning.

En annan viktig detalj är att inneboende saknar besittningsskydd.

Lycka till med ditt nya inneboendekontrakt! – Vi hoppas att denna information ger lite hjälp när du vill skaffa inneboende.