Inneboendekontrakt: Hyreskontrakt för inneboende

Inneboendekontrakt

Ska du vara inneboende hos någon? Eller är du hyresvärd som ska ha en inneboende? Denna hyresform är ganska enkel av sig utan en massa regler. Dock kan det vara bra att skriva ett så kallat inneboendekontrakt.

Vad är ett inneboendekontrakt?

Ett inneboendekontrakt är helt enkelt ett skriftligt avtal mellan den som hyr ut sin bostad och den som ska hyra in sig. Att skriva ett inneboendekontrakt, det är frivilligt. Dock rekommenderas det att du gör det. Det så att det finns tydliga regler vad som gäller för den som hyr ut och vad som gäller för den som hyr in sig. Detta kontrakt kan ses som en billig försäkring för att undvika tvister. 

Du behöver inte be din hyresvärd om lov innan du hyr ut ett rum till en inneboende. Däremot får du inte ta ut en alltför orimlig hyra av din inneboende och hyresperioden är något som man får komma överens om. Det kan vara en tidsbegränsad period alternativt att man skriver vad som gäller vid uppsägning, vid ett tillsvidarekontrakt brukar uppsägningstiden vara tre kalendermånader.

Varför är det viktigt att teckna ett inneboendekontrakt?

Det finns som sagt inga krav eller regler som säger att ett inneboendekontrakt ska skrivas, det är en extra trygghet för både den som hyr ut och den som hyr in sig. Ett hyreskontrakt för inneboende med tydliga riktlinjer för regler och andra överenskommelser är ett enkelt sätt att undvika eventuella problem som kan tänkas uppstå vid klagomål och andra missnöje.

Letar du efter en bra mall för inneboendekontrakt?

Det kan vara bra att använda en mall när du ska formulera ett kontrakt. Fastän det går att göra ett kontrakt i Word eller PDF, hittar du ett digitalt, användarvänligt och dynamiskt inneboendekontrakt helt kostnadsfritt i vår portal för hyresvärdar. Det i sin tur gör det enklare och smidigare då både du och din inneboende kan skriva under kontrakt med BankID.

Digital version istället för PDF och Word

Idag finns det flera sätt att skriva ett hyreskontrakt för inneboende. Det är inte ovanligt att göra ett eget hyreskontrakt för inneboende i Word till exempel.

Sedan går det även att göra ett inneboendekontrakt i PDF. Nackdelen med dessa är att de är inte lika enkla att hålla reda på. Det kan vara smidigare att skriva under digitalt och spara än att skriva ut för att skriva under. 

Vad ska ett inneboendekontrakt innehålla?

Det finns en del saker som alltid bör finnas med i ett inneboendekontrakt, nedan nämner vi 7 stycken saker att tänka på:

  1. Båda parters personuppgifter
  2. Information om bostaden
  3. Hyresperiod
  4. Betalningsuppgifter
  5. Hyresvillkor
  6. Särskilda bestämmelser
  7. Tillägg: Inventarieförteckning

Var särskilt uppmärksam på detta

Det allra viktigaste som bör finnas med i ett inneboendekontrakt är alla personuppgifter, vilken del av bostaden som hyreskontraktet avser, vad månadshyran ska vara på samt om det finns en viss hyresperiod eller uppsägningstid. Sedan är det även en god idé att lista olika regler som du som hyr ut vill ska finnas med. Det kan handla om regler för ljudnivån, om det är förbud mot husdjur eller rökning i bostaden eller om det ska finnas regler för städning. 

Deposition, områdesavgränsning och försäkringskrav

Det är ganska vanligt att betala en deposition i samband med att man tecknar ett inneboendekontrakt som kan användas för eventuella skador. Överenskommelsen bör stå med i kontraktet och det bör framgå tydligt att den ska betalas tillbaka vid utflyttning förutsatt att avtalet har följts.

En annan sak som är bra att göra är att tydligt specificera de områden som den inneboende har tillgång till samt vilka områden med begränsad åtkomst. Se även till att kolla upp vad som gäller för din hemförsäkring. En del av dem gäller inte den inneboende, så denne kan behöva teckna en egen.

Uppsägning av ett inneboendekontrakt

När det gäller uppsägning av ett inneboendekontrakt så kan det skilja sig åt något beroende på vad ni har avtalat. Hyrestiden är något som den som hyr ut ska komma överens om tillsammans med den inneboende. Det vanliga är att man antingen har ett kontrakt på en tidsbegränsad period eller ett tillsvidarekontrakt med tre kalendermånader som uppsägningstid.

Varaktigheten för en giltig inneboende avtal

Om det har avtalats om en viss tidsperiod, så är det just den perioden som kontraktet är giltigt. Är denna tidsperiod på nio månader eller kortare, samt inte har avtalats om särskilda villkor vid uppsägning, så är hyrestidens slut detsamma som att avtalet upphör, alltså behöver ingen säga upp kontraktet. Däremot är det så att om hyresperioden är över nio månader eller har särskilda villkor kring uppsägning, då måste den som hyr ut eller den som hyr säga upp avtalet med en skriftlig uppsägning.

När det gäller hyreskontrakt för inneboende med ett tillsvidarekontrakt så är det som nämnts tidigare, tre kalendermånader som gäller. Det går dock att avtala en kortare uppsägningstid, men det gäller bara för den som hyr, den som hyr ut måste alltid ge minst tre månader.

Hitta det kontrakt som passar för din situation

De som ska hyra ut har lite olika alternativ när det handlar om hyreskontrakt. Dessa skiljer sig en del åt beroende på om du äger en lägenhet eller en villa eller ska hyra ut din hyresrätt i andra hand. Det förstnämnda kan du hyra ut på egna villkor med särskilda bestämmelser och då är det antingen ett hyreskontrakt du ska ta fram eller ett bostadsrättskontrakt om det är en bostadsrätt du äger. Ska du hyra ut din lägenhet du själv
hyr, så är det mest lämpligt med ett andrahandskontrakt, tänk på att du då måste ha godkänt från din egen hyresvärd för att få hyra ut din bostad i andra hand.

Ska du ha en person som bor i din lägenhet eller ditt hus tillsammans med dig, då är det just ett inneboendekontrakt som ska skrivas och det kan vara ett hyreskontrakt för inneboende i villa, så väl som i en lägenhet.

Få tillgång till alla versioner på BostadsPortal – kostnadsfritt

Hos oss på BostadsPortal kan du hitta alla de olika hyreskontrakten digitalt. Våra hyreskontrakt kan nämligen användas för alla sorters hyresförhållanden. Det i sin tur gör det bra mycket enklare för dig att ha koll på alla kontrakt om du behöver ha flera olika kontrakt.

Vi hoppas du blivit något klokare tack vare informationen kring regler och annat som gäller inneboendekontrakt med det här inlägget. Vi på BostadsPortal vill även passa på att önska er ett stort lycka till!