Inneboendekontrakt: Hyreskontrakt för inneboende

Inneboendekontrakt

Ska du vara inneboende hos någon? Eller är du hyresvärd som ska ha en inneboende? Denna hyresform är ganska enkel av sig utan en massa regler. Dock kan det vara bra att skriva ett så kallat inneboendekontrakt.

Vad är ett inneboendekontrakt?

Ett inneboendekontrakt är helt enkelt ett skriftligt avtal mellan den som hyr ut sin bostad och den som ska hyra in sig. Att skriva ett inneboendekontrakt, det är frivilligt. Dock rekommenderas det att du gör det. Det så att det finns tydliga regler vad som gäller för den som hyr ut och vad som gäller för den som hyr in sig. Detta kontrakt kan ses som en billig försäkring för att undvika tvister. 

Du som hyr en lägenhet av en hyresvärd, du behöver inte fråga denna hyresvärd om lov för att få ha en inneboende. Dock får du inte ta ut en allt för orimlig hyra av din inneboende. Hyrestiden är något som man får komma överens om. Det kan vara att det finns en tidsbegränsad period eller att man skriver vad som gäller vid uppsägning. Skriver ni att det ska vara tills vidare brukar det vara tre kalendermånader som är det brukliga för uppsägningstid.

Varför är det viktigt att teckna ett inneboendekontrakt?

Det finns som sagt inga krav eller regler eller lag som säger att ett inneboendekontrakt ska skrivas. Dock är det en bra trygghet för både den som hyr ut och den som hyr in sig. Med ett hyreskontrakt för inneboende så blir det en överenskommelse som är både tydlig och formell. Det vad för regler som ska gälla i bostaden. Detta kan på ett bra sött undvika eventuella framtida problem som kan komma att uppstå.

Även om det är så att muntliga avtal gäller, så är det svårare att bevisa vad som har sagts. Därför rekommenderar vi att det finns ett hyresavtal för inneboende eller ett inneboende avtal av något slag. Härunder kan du hitta en bra inneboende mall.

Letar du efter en bra inneboendekontrakt mall?

Om det ska upprättas ett hyresavtal för inneboende, så kan det vara bra att använda en inneboende mall. Det går att göra ett hyreskontrakt för inneboende i Word så väl som det finns inneboende kontrakt i PDF. Här hos oss kan du hitta ett inneboende kontrakt kostnadsfritt. Det i ett dynamiskt, användarvänligt verktyg. Detta kan administreras helt digitalt. 

Digital version istället för PDF och Word

Idag finns det flera sätt att skriva ett hyreskontrakt för inneboende. Det är inte ovanligt att göra ett eget hyreskontrakt för inneboende i Word till exempel.

Sedan går det även att göra ett inneboendekontrakt i PDF. Nackdelen med dessa är att de är inte lika enkla att hålla reda på. Det kan vara smidigare att skriva under digitalt och spara än att skriva ut för att skriva under. 

Vad ska ett inneboendekontrakt innehålla?

När du ska upprätta ett inneboendekontrakt så finns det en del saker som alltid bör finnas med i detta avtal. Bland annat dessa:

  1. Båda parters personuppgifter
  2. Information om bostaden
  3. Hyresperiod
  4. Betalningsuppgifter
  5. Hyresvillkor
  6. Särskilda bestämmelser
  7. Tillägg: Inventarieförteckning

Var särskilt uppmärksam på detta

Det allra viktigaste som bör finnas med i ett inneboendekontrakt är alla personuppgifter, vilken del av bostaden som hyreskontraktet avser, vad månadshyran ska vara på samt om det finns en viss hyresperiod eller uppsägningstid. Sedan är det även en god idé att lista olika regler som du som hyr ut vill ska finnas med. Det kan handla om regler för ljudnivån, om det är förbud mot husdjur eller rökning i bostaden eller om det ska finnas regler för städning. 

Deposition, områdesavgränsning och försäkringskrav

Då det är ganska vanligt att betala en deposition i samband med att man tecknar ett inneboendekontrakt som kan användas för eventuella skador, så bör detta stå med i kontraktet samt att det även ska stå att den ska betalas tillbaka vid utflyttning. 

En annan sak som är bra att göra, det är att tydligt specificera de områden som den inneboende har tillgång till samt vilka som inte får beträdas. 

Se även till att kolla upp vad som gäller för din hemförsäkring. En del av dem gäller inte den inneboende, så denne kan behöva teckna en egen. 

Uppsägning av ett inneboendekontrakt

När det gäller uppsägning av ett inneboendekontrakt så kan detta skilja sig åt beroende på vad ni har avtalat. Hyrestiden är något som den som hyr ut ska komma överens om tillsammans med den inneboende. Det vanliga är att man antingen har en tidsbegränsad period eller att man har tills vidare. 

Varaktigheten för en giltig inneboende avtal

Om det har avtalats om en viss tidsperiod, så är det just den perioden som kontraktet är giltigt. Är denna tidsperiod på nio månader eller kortare, samt att det inte avtalats om villkor vid uppsägning, så är hyrestidens slut detsamma som att avtalet upphör. Det gör att ingen behöver säga upp kontraktet. Däremot är det så att om hyresperioden är över nio månader eller har villkor kring uppsägning, då måste den som hyr ut eller den som hyr säga upp avtalet. Denna uppsägning ska vara skriftlig.

När det gäller hyreskontrakt för inneboende med ett tills vidare, så är det tre kalendermånader som gäller. Det går dock att avtala en kortare uppsägningstid, men det gäller bara för den som hyr. Den som hyr ut måste alltid ge minst tre månader.  

Hitta det kontrakt som passar för din situation

Du som ska hyra ut, du har lite olika alternativ när det handlar om hyreskontrakt. Dessa skiljer sig en del åt. Äger du en lägenhet eller en villa, så kan du hyra ut denna. Bor du inte där själv alls, så är det antingen ett hyreskontrakt du ska upprätta eller ett bostadsrättskontrakt, om det är en bostadsrätt du äger. Ska du hyra ut din lägenhet du själv hyr, så är det mest lämpligt med ett andrahandskontrakt. Tänk dock på att du då måste ha godkänt från din egen hyresvärd att få hyra ut i andra hand. 

Ska du ha en person som bor i din lägenhet eller ditt hus tillsammans med dig, då är det just ett inneboendekontrakt som ska skrivas. Det kan vara ett hyreskontrakt för inneboende i villa, så väl som i en lägenhet. 

Få tillgång till alla versioner på BostadsPortal – kostnadsfritt

Här hos oss på BostadsPortal kan du hitta alla dessa olika hyreskontrakt, digitalt! Våra hyreskontrakt kan nämligen användas för alla sorters hyresförhållanden. Detta gör det bra mycket enklare för dig att ha bra koll, särskilt om du behöver ha flera olika kontrakt. 

Vi hoppas att du ska fått bra information kring regler och annat som gäller inneboendekontrakt med detta blogginlägg. Vi på BostadsPortal vill även passa på att önska er ett stort lycka till!