Måste jag köpa ett förstahandskontrakt?

På dagens pressade bostadsmarknad har det i många år förekommit att de som söker en hyresbostad erbjuds att betala för ett förstahandskontrakt. Men du ska aldrig betala för att få skriva under ett kontrakt. Vi har tagit upp orsakerna till varför du inte ska välja köpa kontrakt svart.

Att sälja ett förstahandskontrakt

Om du ska hyra en hel lägenhet av en person som har ett förstahandskontrakt är det enda lagliga alternativet att du hyr i andra hand. Den som hyr ut till dig ska ha tillåtelse av hyresvärden/fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. (Undantaget är om du blir inneboende)

Det är olagligt att sälja ett förstahandskontrakt

Det är för att ett förstahandskontrakt på en hyresrätt inte är en egendom som förstahandshyresgästen äger. Allt det är är en rättighet att få hyra bostaden tillsvidare. Den som säljer hyreskontraktet kan i allvarliga fall, om det exempelvis är den som säljer är förvaltare av bostaden, att dömas till fängelse i upp till 2 år.

Det säger lagen idag

65 § Uppställer någon uppsåtligen villkor om särskild ersättning för upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätten till sådan lägenhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Så står det i Hyreslagen. Straffet kan i lindrigare fall dömas till böter, men du kan räkna med att kontraktet blir ogiltigt. Idag är det fortfarande inte olagligt att köpa ett förstahandskontrakt.Idag är det bara olagligt att sälja. Men du hamnar ändå i en svår sits som köpare eftersom kontraktet riskerar att bli ogiltigt. Det blir också svårt att få tillbaka pengarna för en svart transaktion, eftersom det ligger i säljarens intresse att du inte får kvitto. Och om du köpt utan att kunna redovisa det, så får du inte pengar tillbaka ens om du blivit lurad.

MEN det kan bli ännu värre!

Regeringen behandlar just nu ett förslag om att ändra reglerna. Då kan även köp av förstahandskontrakt bli bestraffade med fängelse. Förslaget innebär också att de som hyr ut sin bostad i andra hand utan tillstånd kan bli av med kontraktet. Det kan även de som tar ut en högre hyra än vad som är skäligt, enligt förslaget.

Kom ihåg att på BostadsPortal kan du finna lediga hyresbostäder i både förstahand och andrahand, i hela landet, utan att betala för kontraktet!