Bostadsbidrag: Har jag rätt till bostadsbidrag?

Bostadsbidrag är ett statligt stöd för ditt boende, och om du kan få bidraget beror på din inkomst, vad du betalar i hyra och storleken på bostaden. Om du bor ensam eller om ni är flera påverkar också hur mycket stöd du kan få. Det finns olika typer av bostadsbidrag, här går vi igenom de för unga under 29 år, de som har barn, och för pensionärer över 65 år i detta tillfälle heter det dock Bostadstillägg. Vi har här samlat det viktigaste du behöver veta om Bostadsbidrag och Bostadstillägg, vi rekommenderar ändå att du också läser direkt på Försäkringskassan, eller Pensionsmyndigheten innan du gör en ansökan.

Bostadsbidrag för dig under 29 år

Om du är 18-28 år gammal kan du ansöka om bostadsbidrag. Bostadsbidraget beviljas tidigast från och med den månad ansökan kommer in till Försäkringskassan. Utbetalning sker den 27 varje månad, och som längst 12 månader åt gången. Sen får du ansöka på nytt. Du kan se hur mycket bidrag du kan få genom att fylla i dina inkomster i Försäkringskassans Kassakoll. Som inkomster räknas inte bara är lön. För en student räknas också sparat kapital, skattefria stipendier och 80 procent av studiebidraget. När du söker så skriver du in en preliminär inkomst, alltså den du tror att du kommer att ha under det kommande året. Men eftersom gränserna är ganska snåla så är det viktigt att du rapporterar ändringar inkomstförändringar på en gång, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Det gäller speciellt om du plötsligt får ett sommarjobb.

Kan jag bli ersättningsskyldig?

Det har kommit mycket kritik mot den preliminära uträkningen av bostadsbidraget och hur lång tid efter du kan bli ersättningsskyldig. I 2018 fick 90 000 hushåll meddelande att de fått för mycket i bidrag, som de skulle betala tillbaka eftersom de preliminära siffrorna inte stämt med verkligheten. Men eftersom Försäkringskassans beräkningar släpar flera år efter, kan detta lätt bli tal om stora summor som många inte kan betala tillbaka. Detta skapar en skuldfälla, framförallt för studerande, så är nu en modernisering av bostadsbidraget på gång. Från och med januari i år kommer därför det slutgiltiga beskedet komma tidigare, genom en ny samkörning med Skatteverket.

Bostadsbidrag om du har barn

Bostadsbidrag kan vara ett viktigt tillskott till ekonomin. I 2018 kom nya regler som gör att du kan tjäna lite mer pengar och ändå söka tillskottet. De nya reglerna ger dig också möjlighet att söka bidraget även om dina barn inte bor hos dig på fulltid.

Om du är berättigad till statligt stöd för din boendekostnad beror på hur många barn du har, vad bostaden kostar och hur stor inkomst du har. Det är också viktigt att komma ihåg att du ska vara folkbokförd på den adress du söker bidrag för (med några få undantag).

Du kan också få bidrag om du har barn som bor hos dig delvis

Du kan också få bidrag också om ditt barn bor hos dig delar av tiden, det vill säga växelvis. Bidraget påverkas av hur många barn du har boende hos dig: 1 300 kronor för ett barn, 1 600 kronor för två barn och 2 100 kronor för tre eller flera barn.

Genom att göra kassakollen kan du se om du har rätt till bostadsbidrag eller andra bidrag genom försäkringskassan.

Du söker bostadsbidrag hos Försäkringskassan och när du skickar in din ansökan ska du även skicka in olika dokument om din bostad. Vilka dokument du ska skicka in beror på vilken typ av bostad du bor i. Det är viktigt att du förbereder de rätta dokumenten innan du ansöker.

Från och med mars 2018 höjdes inkomstgränserna för att söka bostadsbidrag

From mars 2018 blev inkomstgränsen 135 000 kronor kronor för ensamstående och för sambo/gifta blev inkomstgränsen 67 500 kronor var, om ni har barn.

Du kan få bostadsbidrag om:

1. Du har barn boende hos dig, på heltid eller växelvis.

2. Din hyra är högre än 1 400 kronor i månaden.

3. Ditt hushålls årsinkomst  ligger under 135 000 kronor.

4. Regeringen har också föreslagit ett nytt barnbo-bidrag på 200-400 kronor i månaden till personer under 18 år som ska användas på boendekostnader som t.ex hyra.

Om du är 65+

Visste du att du kunde få bostadstillägg? 290 000 pensionärer får idag tillägget till deras grundpension men många fler skulle kunna få det om de sökte. En grundförutsättning är att du har fyllt 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du behöver inte bo i hyresbostad för att söka om bostadstillägget: du kan även söka om du äger din bostad. Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad (2018). Hur mycket du får beror på din boendekostnad, inkomster och eventuella besparingar.

För pensionärer finns formellt två olika former av bostadsbidrag, Särskilt bostadstillägg för pensionärer samt äldreförsörjningsstöd. Om du söker bostadstillägget söker du automatiskt även ett äldreförsörjningsstöd. I stort sett samma regler gäller för äldreförsörjningsstödet som för särskilt bostadstillägg.[1] Från 1 januari 2010 är det Pensionsmyndigheten som har hand om detta.