Får jag överta lägenhetskontraktet?

Vem får överta ett förstahandskontrakt? Det är inte vem som helst som får överta ett hyreskontrakt på en lägenhet. Faktiskt är kraven i hyreslagen så höga att det nästan är lättare att säga vem som inte får överta bostaden än vem som får.

Det här ska du tänka på om du vill ta över, eller överlåta ett förstahandskontrakt

Kontakta din hyresvärd

Det första du ska göra är att fråga din hyresvärd. Om din hyresvärd går med på överlåtelsen är det inga problem. Kraven från hyresvärdens sida är att du som ny hyresgäst ska uppfylla samma krav som en ny hyresgäst; kunna betala hyran och vara skötsam. Vid överlåtelse så övertas bostaden i befintligt skick.

Får du inte överlåta lägenheten?

Om du vill överlåta din lägenhet men inte får tillstånd av hyresvärden kan du vända dig till Hyresnämnden och ansöka om överlåtelse. Hyresnämnden godkänner bara överlåtelse när den som ska överta lägenhetskontraktet har varit sammanboende under längre tid med den som överlåter kontraktet, vid exempelvis en bodelning, eller om den som har förstahandskontraktet dör, och dödsboet då överlåter kontraktet, via arv eller testamente.

Får sambo överta vid bodelning?

Ja. Om du som gift eller sambo har ett varaktigt sammanboende med den som står på kontraktet kan du ha rätt att överta kontraktet. Kraven är att den som ska ta över lägenheten ska ha haft gemensamt hushåll med hyresgästen under en längre tid men den som ska ta över måste även vara skötsam och klara av att betala hyran. Efter tre år som sambor räknas det att ni bott ”längre tid” tillsammans, oavsett om ni gör det vid övertagandet av kontraktet eller inte. I vissa undantag, exempelvis vid plötsligt dödsfall, kan även kortare tid godkännas.

Får barnen överta lägenheten?

Kanske. Föräldrar, barn, syskon och sambor räknas som närstående och kan då ha rätt att överta kontraktet, om den som ska överlåta inte behöver lägenheten mer och personen som ska överta just nu bor i bostaden. Detta kan även gälla andra släktingar, exempelvis barnbarn eller syskonbarn, och personer som har en annan koppling än traditionell familjerelation, och som har bott tillsammans med den som vill överlåta bostaden längre tid.

Får en avlägsen släkting överta lägenheten?

Nej, om du inte bott tillsammans i bostaden har du inte rätt att överta lägenheten.

Får jag överta om jag är folkbokförd på adressen?

Nej, det är inte nog för att få överta ett kontrakt. Undantaget är om du bor i lägenheten tillsammans med den som överlåter kontraktet.

Du kan aldrig överta ett lägenhetskontrakt om:

Du bor som inneboende

Nej, inneboende får inte överta lägenhetskontrakt. Inte ens om du är släkt med den du bor hos. Ni ska ha ett gemensamt hushåll för att räknas som sammanboende, och dela hela bostaden, vilket du inte gör som inneboende.

Du är hyresgäst i andrahand

Nej, en andrahandshyresgäst får inte automatiskt överta ett förstahandskontrakt. Ibland tillåter hyresvärden att förstahandshyresgästen säger upp sitt kontrakt och så tecknar hyresvärden istället ett nytt avtal med den tidigare andrahandshyresgästen. Då är det inte en överlåtelse i hyreslagens mening, utan ett nytt hyresavtal där inte den nya hyresgästen svarar för den gamla hyresgästens förpliktelser.

Viktigt att komma ihåg om överlåtelse

En hyresgäst som överlåter sin lägenhet utan hyresvärdens samtycke ELLER hyresnämndens tillstånd, riskerar att förlora rätten till kontraktet. Den som ska överta lägenheten ska vara skötsam och klara att betala hyran, och i tveksamma fall kan hyresnämnden sätta villkor, exempelvis att någon går i borgen, för att kontraktet ska få överlåtas.