Vad betyder depositionsavgift egentligen?

Depositionsavgiften. Varför begär egentligen hyresvärden en eller flera månadshyror i förskott när du flyttar in, och vad ska du göra för att få pengarna tillbaka när du flyttar ut?

Vad är en depositionsavgift?

En depositionsavgift kallas den summa pengar som lämnas som säkerhet under hyresperioden.  Depositionen betalas in när hyresgästen flyttar in och betalas tillbaka när hyrestiden tagit slut.  I allafall så länge som hyresgästen lämnar bostaden i ett godtagbart skick. Om du bott i bostaden längre än två år och hyresvärden inte har något att anmärka så kan du ha rätt att få pengarna tillbaka, enligt hyreslagen.

Är depositionsavgift bara hyra i förskott?

Ofta kallas det för en förskottshyra, men då handlar det bara om att hyresvärden ska försäkra sig om att du betalar just hyra. Depositionen kan fungera som en säkerhet även i fall av exempelvis skada, eller om lägenheten inte flyttstädats, så att hyresvärden inte riskerar att bli stående med stora utgifter för att återställa bostaden så att man kan bo i den igen.

Vad gäller vid deposition?

Du kan hitta regler för hyresvärdens förpliktelser i Jordabalkens 12e kapitel. Hyresgästens skyldigheter kan du läsa om i 24§, där hyresgästens vårdplikt beskrivs. Depositionsavtalet är dock ett civilrättsligt avtal och därför är det viktigt att du läser igenom det innan du skriver under.

Oftast går avtalet ut på att hyresvärden kan behålla de deponerade pengarna om hyran inte har betalats i tid eller om lägenheten inte lämnas i det skick som det togs emot.

Se till att få ett skriftligt avtal på detta, eftersom det är svårare att bevisa om ni bara har muntliga uppgifter på vad depositionen ska täcka. Det är också viktigt att spara kvitton på överförda pengar, gärna med orden ”deposition” som namn på överföringen.

Hur kan jag få min depositionsavgift tillbaka?

Om det är skador på lägenheten som anges som skäl till att depositionsavgiften inte betalas tillbaka så ska hyresvärden först bevisa att det är du som hyresgäst som orsakat skadorna. Alltså att skadan inte redan fanns i bostaden när du flyttade in. Det är därför som det är så viktigt att du som hyresgäst går igenom lägenheten när du flyttar in. Se till att du sparar besiktningsprotokoll och gärna foton för att kunna visa hur det såg ut vid inflyttning.

Läs gärna vår Viktigt! checklista när du flyttar in för att vara säker.

Vägrar din hyresvärd vägrar att lämna tillbaka depositionen, trots att det bryter mot ert avtal? Då finns det möjlighet att vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande.
Återigen: då krävs det att du kan bevisa att det faktiskt betalats en depositionsavgift. Så du ska ha koll på hur mycket ni deponerade, genom kvitto, banköverföringsutdrag eller liknande.

Hur mycket ska jag betala i depositionsavgift?

Det finns i nuläget ingen reglering över hur mycket du kan tvingas att betala i förskott när du flyttar in. Men motsvarande en till två hyror är det som anses rimligt av de flesta parter. Enligt hyresgästföreningen bör det inte vara fler än tre månadshyror. De rekommenderar också att du avtalar att pengarna sätts in på ett gemensamt konto där du får räntan.

Vem bestämmer vad som ska betalas?

Depositionsavgiften är alltså något som hyresgästen och hyresvärden inbördes avtalar, och som faktiskt för med sig ansvar för båda parter.

Som hyresgäst är du skyldig att se till skötsel av lägenheten, som att hålla den ren, och naturligtvis, inte förstöra i bostaden. Ansvaret gäller också för familjemedlemmar och besökande i bostaden. Det betyder att du som hyresgäst är ersättningsskyldig också om någon av dina vänner orsakat skadan.