Kattnät regler: Får jag sätta upp kattnät på balkongen?

Det korta svaret är att om du har en katt och en balkong som är högre upp än fem meter så måste du sätta upp någon typ av skydd. Men sen ser reglerna olika ut beroende på om du bor i hyres- eller bostadsrätt. 

Skydd för katten enligt djurskyddslagen

Så här står det i Djurskyddslagen sedan 2008: ”Om katter vistas ensamma på en balkong som är belägen mer än 5 meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att förhindra att katten faller ned.”

Katt i hyresrätten

Om du har en innekatt i en hyreslägenhet säger hyresgästföreningen att hyresvärden inte kan neka dig att sätta upp ett så kallat kattnät på balkongen. I alla fall så länge att du kan sätta upp det utan att skada balkongen. Du ska också göra det så att det kan återställas till ursprungligt skick vid flytt. Om hyresvärden inte är enig med dig kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresvärden får inte heller neka dig att ha en katt i huset om inte det finns sakliga skäl. Det gäller exempelvis om huset är anpassat för allergiker. Sen är du förstås ansvarig om katten orsakar skador eller obehag för grannar genom t.ex. oväsen.

Katt i bostadsrätten

Det är lite annorlunda när det gäller bostadsrätter eftersom en balkong räknas till bostadsrättens fasad. Det betyder att bygget faller under föreningens ansvarsområde om förändringen är att anse som väsentlig (bostadsrättslagen 9:15). Så frågan är om det ändrar utseendet, eller om det är ett mer osynligt projekt. Men bostadsrättsjätten HSB rekommenderar att du alltid börjar med att be om styrelsens tillstånd innan du nätar in.

För ett vanligt kattnät som du fäst i tak eller balkongen ovan krävs det inte bygglov från kommunen, men om det handlar om att bygga tak eller mer omfattande lösningar så kan det behövas att du, eller föreningen, kontaktar kommunens stadsarkitektkontor.