Rättigheter och skyldigheter vid vräkning

Ibland uppstår frågor och funderingar över vilka rättigheter och skyldigheter du har som hyresgäst. Frågor som berör befogenheter och förpliktelser i rollen som hyresgäst är viktigt att vara medveten om. Det finns några situationer där du enligt hyreslagen faktiskt riskerar att bli vräkt av din hyresvärd. Läs vidare för att se vilka och vad du kan göra för att undvika dem.

Situationer som kan få dig vräkt

Du kan bli vräkt om du inte betalar hyran i tid

Du ska betala hyran senast en vecka efter förfallodatum som avtalats, oavsett om du har fått en inbetalningsavi eller inte. Det är faktiskt din skyldighet, och om du betalar för sent en enda gång är det nog för att du kan bli av med kontraktet. Så om du upptäcker att du inte kan betala din hyra i tid är det viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar din hyresvärd om det och ser om ni kan komma överens om att du betalar det senare eller i omgångar.

Du kan bli vräkt om du hyr ut till någon utan tillstånd

Om du inte äger bostaden utan hyr ut den i andrahand så är du först skyldig att söka och få tillstånd av din hyresvärd. Så om du hyr ut din bostad utan att ha ett skriftligt tillstånd för detta, riskerar du att bli vräkt. Undantaget gäller för dig som hyr ut till inneboende, eftersom det är tillåtet utan tillstånd från hyresvärd. I fall som prövats i Hyresnämnden har fall där man fått tillstånd att hyra ut i ett specifikt fall men så hyrt ut till många hyresgäster efter varandra, exempelvis korttidsuthyrning genom Airbnb, resulterat i att kontraktet ogiltigförklarats och hyresgäster blivit vräkta.

Du riskerar att bli vräkt om du vanvårdar lägenheten

När du bor i en bostad kommer det naturligtvis uppstå skador. Bostäder blir slitna under tiden de används, och mer ju fler personer som bor där. Men det är skillnad på normalt slitage och skadegörelse och vanvård. Om din hyresvärd kan bevisa att skadorna i din bostad är större än vad som är normalt slitage, så riskerar du att mista kontraktet. Det kan till exempel handla om att du inte själv gör det underhåll som behövs för att hålla bostaden beboelig, t.ex. rengöra badrum eller kasta sopor. 

Om du har husdjur så ökar också slitaget, så även om du nästan alltid har rätt att ta med dig ditt älskade husdjur in i bostaden, så är det ditt ansvar att se till att keldjuret inte förstör väggar och eluttag, för annars riskerar du att missta kontraktet. Om du skulle få skadedjur i din bostad, så är det extremt viktigt att du så snart som möjligt meddelar din hyresvärd om detta. Dröjsmål med att meddela att du fått in skadedjur har faktiskt varit nog för att förlora kontraktet, eftersom det är brådskande att bekämpa skadedjur direkt innan de kan skapa bestående skador i bostaden. 

Du är också ansvarig för dina gäster. Och för dina barn. Det gäller både för skadegörelse och slitage, men också för ljudnivåer, larm och stök. Det ska till rätt mycket innan klagomål från grannarna på oljud räcker till vräkning, och exempelvis barn som gråter brukar räknas som något som grannarna ska tolerera, men om regelbundet har berusade gäster som gör oväsen i trappan så kan du riskera att ditt kontrakt sitter löst.

Du kan bli vräkt om du använder bostaden för brottsliga ändamål

Om du skulle använda bostaden för kriminella handlingar, exempelvis uppbevarande av droger eller vapen så riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Det kan även gälla om någon annan använder sig av din bostad för kriminella handlingar; det finns exempelvis personer som förlorat sitt hyreskontrakt då de hyrt ut sin bostad på Airbnb och lägenheten därefter utnyttjats för prostitutionsverksamhet.

Du riskerar att bli vräkt om du vägrar hyresvärden tillträde

Det finns några situationer när du ska tillåta hyresvärden att få komma in i din bostad, oavsett om du själv kan vara hemma eller inte. Det kan handla om att det krävs reparationer, eller att byta ut exempelvis ett kylskåp. Men det kan också handla om ska ge hyresvärden tillträde i samband med att bostaden ska visas upp för nästa hyresgäst efter att du sagt upp kontraktet. Om du har en god orsak till att du inte kan släppa in hyresvärden, och inte heller kan lämna nyckel eller få någon annan till att släppa in, så är det viktigt att kommunicera orsaken till detta, eftersom du då inte riskerar att bli av med kontraktet.

Skydda dig mot att bli vräkt utan någon varning

Om du följer punkterna ovan bör du inte kunna bli vräkt av din hyresvärd. Om din värd ändå försöker att ta ifrån dig ditt hyreskontrakt kan du vända dig till Hyresnämnden och få saken prövad där. Din hyresvärd ska i de flesta fall ge dig en chans att svara på klagomål och rätta de fel de upplever att du gjort, men i fall med försenad hyra eller brott kan det räcka med att det hänt en gång för att du ska bli av med kontraktet. Du kan också vända dig till budget- och skuldrådgivaren i din kommun om du har frågor om hur du ska göra om din hyresvärd kräver in pengar du inte har. Om kravet från hyresvärden är felaktigt så kan du bestrida det. Du kan läsa på Kronofogdens hemsida om hur du gör, om du får brev från dem om vräkning/avhysning.

En skriftligt överenskommelse skyddar dig inte från att bli vräkt

Ett skrivet kontrakt är inte ett lagkrav när det gäller lägenhetsuthyrning och ett muntligt kontrakt är lika bindande som ett skrivet, men det är alltid lättare att bevisa att det finns ett avtal om du har det i skriftlig form. Detta skyddar dig dock inte mot hyresvärdens vräkningsansökan. Vid en tvist om ditt kontrakt kan du vända dig till Hyresnämnden, eller så kan du bli medlem i hyresgästföreningen för att få stöd och juridisk hjälp.

Så går vräkningsprocessen till

Anser hyresvärden att det finns skäl att vräka dig som hyresgäst så kontaktar hen Kronofogden. Om det finns beslut från Hyresnämnden eller domstol på att du som hyresgäst ska flytta kan Kronofogden genomföra en vräkning. Det betyder att du först får ett brev om att du ska flytta ut ett visst datum, och detta skall signeras och skickas tillbaka till Kronofogden. Anser du som hyresgäst att det inte finns legitima skäl för en vräkning så kan du i din tur istället lämna in en överklagan till Kronofogden. Om din överklagan nekas och vräkningen genomförs som planerat så måste du ha packat dina saker och lämna över boendet vid avtalat utflyttningsdatum. Om du vägrar att flytta ut då så kommer hyresvärden och kronofogden och byter lås på bostaden. Innan vräkningen kan genomföras måste både hyresvärden och Kronofogden ha underrättat socialnämnden.

Vräkt med barn

Sedan 2008 har det i Sverige funnits en nollvision så att familjer med barn inte vräks från deras bostäder. Och under många år gick siffrorna också nedåt. Men under 2019 fick 448 barn uppleva att båda, eller någon av föräldrarna vräktes, en ökning med 56 barn jämfört med 2017 enligt Kronofogdemyndighetens siffror. I många av de här fallen har det handlat om andrahandskontrakt som ingåtts svart. Kronofogden har under många år samarbetat med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar för att förebygga vräkningar och de rekommenderar att du som hyresgäst som har problem med att betala hyran så tidigt som möjligt kontakta hyresvärden för att hitta en lösning. Men också att du vänder dig till socialtjänsten, kommunen och andra myndigheter för att få stöd och hjälp.