Lagen om uthyrning av egen bostad och hyreslagen

Innan du hyr ut din bostad är det viktigt att känna till hyreslagen och dess innehåll. Det finns olika regler som reglerar uthyrning av bostadsrätt och hyresrätt. I jordabalken kap 12 hittar du viktiga bestämmelser för uthyrning av egen bostad och hyreslägenhet.

Vid uthyrning av egen bostad

Om det är en bostadsrätt som du ska hyra ut så är det lagen om uthyrning av egen bostad som gäller. Lagen om uthyrning av egen bostad utfärdades december 2012 och trädde i kraft 2013. Den största skillnaden mellan den och hyreslagen är hyressättning. I detta fall får hyresvärden och hyresgästen fritt komma överens om hyran, men den borde dock inte vara högre än kapital-och driftskostnaderna. Hyresgästen kan ansöka om att få hyran prövad hos hyresnämnden om det finns misstankar om en alltför hög hyra. Vid uthyrning av bostadsrätt har inte heller hyresgästen rätt till förlängning av hyresavtalet om inte båda parterna har avtalat om något annat. Hyresgästen saknar därför besittningsskydd helt.

Hyreslagen reglerar uthyrning av hyresrätt

Hyreslagen gäller för dig som vill hyra ut en hyreslägenhet eller en annan typ av hyresrätt. Den gäller vid uthyrning av både bostad och lokal. Trots namnet är hyreslagen inte en lag i sig och refereras till jordabalken 12 kapitel. I hyreslagen finns det omfattande bestämmelser som rör rättsförhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen. Hyreslagen innehåller 73 paragrafer och indelade i olika sektioner.

De sektionerna reglerar bland annat frågorna om hyrestvister, återbetalning av hyra vid upplåtelse av rum och bostadslägenhet, förlängning av hyresavtal, upplåtelse av lägenheten i andra hand, pant eller borgen, hyresgästens användning av lägenheten, hyran, hyresvärdens informationsskyldighet, hyrestid och uppsägning, och hyresavtalet. Du hittar hela hyreslagen och jordabalken på Riksdagen. Det är viktigt att veta att hyreslagen huvudsakligen reglerar rättsförhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen vid en förstahandsuthyrning. Du kan läsa mer om vilka rättigheter samt skyldigheter du har som hyresvärd, men också din hyresgästens rättigheter och skyldigheter under hyrestiden i särskilda bestämmelser i hyreslagen vid andrahandsuthyrning.

I de bestämmelserna hittar du också svar på andra viktiga frågor, exempelvis när du som hyresvärd kan hyra ut din bostad, hur mycket hyra kan du ta, när och hur ett hyreskontrakt kan sägas upp, kraven på lägenhetens skick när den ska hyras ut, hur lång hyrestiden får vara, och sist men inte minst besittningsskyddet som innebär att hyresgästen inte får bli uppsagd hur som helst. Du kan ta reda på mer om besittningsskyddet och dess särskilda situationer på Hyresgästföreningen.

Mer info om olika bostadsuthyrningar

Det finns mycket att hålla reda när en ska hyra ut bostad, och för en trygg uthyrning av din bostad rekommenderar vi starkt att du läser om hyreslagen och lagen om uthyrning av egen bostad i jordabalk 12 kap.

På BostadsPortal hittar du även information om när du ska hyra ut olika typer av hyresbostäder:

Uthyrning av lägenhet
Uthyrning av hus
Uthyrning av rum