Andrahandskontrakt: Hyreskontrakt för andrahand

Andrahandskontrakt

Ett andrahandskontrakt är vad som bör skrivas på när någon med ett förstahandskontrakt vill hyra ut bostaden till en annan person. Vad detta hyreskontrakt ska innehålla, det styrs av speciella regler. Nedan kan du läsa mer om vad ett andrahandskontrakt är samt vad det ska innehålla.

Vad är ett andrahandskontrakt?

Ett andrahandskontrakt är ett slags hyresavtal. Det mellan en person som hyr en bostad av en hyresvärd som i sin tur vill hyra ut till en annan person. Det innebär alltså att om du har en lägenhet som du hyr av en hyresvärd och får godkänt att hyra ut den i andra hand kan du låta en person bo i din lägenhet under en överenskommen tid, medan du bor någon annanstans.

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning löper från sex månader med chans till förlängning i upp till ett år i taget.Tänker du däremot hyra ut i över två år bör en skriftlig överenskommelse ske som specificerar att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet. Du behöver ansöka om tillstånd hos hyresvärden vid varje uthyrning, även om det är samma hyresgäst som hyr ytterligare ett år, förutsatt att den
tidsbestämda uthyrningen löpt ut.

Andrahandskontrakt mall

Oavsett om du ska skriva ett andrahandskontrakt för en bostadsrätt eller för en hyreslägenhet, så är det bra att ha ett hyresavtal för andrahandsuthyrning. Det finns idag andrahandskontrakt på PDF samt även andrahandskontrakt på blankett. Sedan finns det även mallar för andrahandskontrakt, vilket du hittar här nedanför.

En bra sådan kan du hitta här nedan. Vår mall för andrahandskontrakt är kostnadsfritt samt att avtalet även skrivs på digitalt. Det underlättar för dig som hyr ut så väl som för dig som ska hyra i andra hand. 

Vad är skillnaden mellan ett förstahandskontrakt och ett andrahandskontrakt?

Ett förstahandskontrakt och ett andrahandskontrakt skiljer sig åt. Ett förstahandskontrakt är ett hyresavtal mellan ägaren av en bostad och en hyresgäst, vanligtvis en fastighetsägare/hyresvärd och en hyresgäst. När det gäller andrahandskontrakt, så är det inte ägaren av bostaden som blir hyresvärd, utan det är den person som själv är hyresgäst och hyr bostaden. Hyr denna person ut sin lägenhet i andra hand, så blir den person också en hyresgäst, men då en så kallad andrahandshyresgäst. 

Oftast är det att rekommendera att få ett förstahandskontrakt eftersom det oftast är stabilare och billigare. Men då det inte alltid är lätt att få tag på en bostad att hyra i första hand, så kan ett andrahandskontrakt vara ett bra val för en kortare period. 

Den som äger fastigheten och bostaden måste godkänna att personen som hyr kan hyra ut i andra hand och andrahandsavtalet brukar vanligtvis vara ett år i taget, då tillståndet förnyas varje år.

Vad ska ett andrahandskontrakt innehålla?

Det finns flera viktiga punkter som ska finnas med i avtalet vid andrahandsuthyrning, bland annat bör du se till att följande är med:

  1. Båda parters personuppgifter
  2. Information om bostaden
  3. Hyresperioden
  4. Betalningsuppgifter
  5. Hyresvillkor
  6. Särskilda bestämmelser
  7. Tillägg: Inventarieförteckning

Det är väldig viktigt att ha med båda parters personnummer, så att det tydligt framgår för vilka som kontraktet gäller. Vidare är det bra med namn, adress, telefon och e-post och i kontraktet bör det framgå vilken bostad det är som hyrs ut. Vilket innebär att bostadens adress bör även den vara med och att det är tydligt vad det är för typ av bostad, hur stor den är samt om det ingår tillträde till övriga utrymmen såsom förråd eller annat.

Uthyrning och betalning av hyra

En viktig punkt att skriva med i ett avtal om andrahandsuthyrning det är vad hyran ska ligga på. Den som hyr ut får inte ta ut allt för hög kostnad, utan det ska vara en skälig hyra och inte markant större än vad den ursprungliga hyran är på. Se även till att det står vilken dag i månaden som hyran ska betalas, kontonummer dit det ska betalas samt om det är i förskott eller i efterskott. 

Ha med viktiga specifikationer

På BostadsPortal hittar du en mall för andrahandskontrakt. I kontraktet bör det framgå vilken tid som uthyrningen gäller, en avtalad uppsägningstid och om det finns särskilda bestämmelser. Det kan vara att det inte är tillåtet med rökning, husdjur eller liknande eller om bostaden hyrs ut möblerad, då en inventarieförteckning även den bör finnas med.

Se även till så att båda parter skriver under kontraktet. Här hos oss på BostadsPortal kan ni göra det enkelt på ett digitalt sätt. Det är smidigt för både den som hyr ut och ska hyra.

Uppsägning av andrahandskontrakt

Ett hyreskontrakt, oavsett om det är ett förstahandskontrakt eller ett andrahandskontrakt bör ha en avtalad uppsägningstid. Uppsägningstiden varierar beroende på vad för typ av bostad det är som hyrs ut samt hur lång hyresperiod det är. När det gäller en hyresrätt i andra hand på bestämd tid, så är det oftast bara den som hyr som kan säga upp kontraktet i förtid.

Hur länge är ett andrahandskontrakt giltigt?

Som nämns ovan brukar tillståndet för att hyra ut i andra hand gälla ett år i taget, det betyder att ett andrahandskontrakt är också det giltigt i upp till ett år. Den som hyr ut ber om ett nytt tillstånd varje år och då kan ett nytt andrahandskontrakt skrivas.

Hitta det kontrakt som passar för din situation

När det gäller att hyra ut, oavsett om du äger en fastighet, vill hyra ut i andra hand eller söker en inneboende, så bör ett kontrakt skrivas. Hos oss på BostadsPortal hittar du:

  1. Hyreskontrakt (Bostadsrättkontrakt)
  2. Andrahandskontrakt
  3. Inneboendekontrakt

Äger du en fastighet med många lägenheter i, som ska hyras ut till flera hyresgäster så ska ett hyreskontrakt per hyresgäst tecknas. Hyr du en lägenhet som du vill hyra ut själv, då är det ett andrahandskontrakt som gäller och söker du en inneboende så rekommenderas det att du skriver ett inneboendekontrakt.

Hitta passande kontrakt på BostadsPortal

Hos oss på BostadsPortal hittar du olika digitala hyreskontrakt baserat på hyresförhållanden, portalen ger dig även en bra överblick över alla olika kontrakt.

Vi hoppas denna artikel ger dig lite mer kött på benen när det gäller regler och annat kring hur andrahandskontrakt fungerar. Vi önskar er lycka till!