Besiktningsprotokoll mall

Som hyresvärd har du ingen skyldighet att besiktiga din bostad men du har bevisningsbördan i fall av skadegörelse/slitage i din bostad. Med hjälp av ett besiktningsprotokoll kan du lättare bevisa att skador gjorts av den boende/tidigare hyresgästen, samtidigt som du börjar på rätt fot med din nya hyresgäst i det att ni är överens om hur lägenheten ser ut vid inflyttningstillfället. 

Här nedan kan du skapa ett besiktningsprotokoll som du med fördel kan komplettera med foton och/eller videofilm för att dokumentera ev. skador och datera dem.

Därför är besiktning viktig

Som hyresvärd är det klokt att besiktas lägenheten tillsammans med hyresgästen om möjligt, både vid in- och utflytt. Ta gärna foton och anteckna detaljer om storlek på skada och datum. Därefter skriver båda parter under protokollet. När en ny hyresgäst flyttar in kan du skriva vidare på det gamla protokollet, eller så kan ett nytt protokoll upprättas där eventuella skador antecknas. Återigen är det klokt att göra en husesyn gemensamt med hyresgästen, jämföra protokoll med lägenheten och ta foton. Ge en kopia till den inflyttande hyresgästen och säg till dem att de kan komma med tillägg om de upptäcker något under inflyttningen som ni inte upptäckt gemensamt.