Checklista före inflyttning

Äntligen är det långa letandet över. Ditt nya hem ligger i det rätta området, har en vettig hyra och när du ser runt i rummen kan du redan se dig själv slappa i soffan och laga din favoritmåltid i köket. Hyresvärden verkar vettig och idag ska ni skriva under kontraktet. Du längtar tills pappret är underskrivet och du har nycklarna i handen. Men hur bra det än känns, så finns det fortfarande några viktiga saker att komma ihåg nu så att du undviker framtida problem. Här kommer en checklista på tips som är bra att tänka på innan du skriver under hyreskontraktet

Innan du skriver under och flyttar in

Be om att få se tillstånd

Om du inte får se någon kan du kontakta fastighetsägare (om det är en hyresrätt) eller bostadsrättsförening (om det är en bostadsrätt) innan du skriver under på kontraktet. Om uthyrningen inte är godkänd av fastighetsägaren kan faktiskt uthyraren/hyresvärden förlora sitt kontrakt, och då har du ingen uppsägningstid utan får flytta med en gång. Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning eller ladda ned mallen för ditt andrahandskontrakt hos oss.

Se till att besiktiga bostaden tillsammans med hyresvärden eller fastighetsägaren

Det är att rekommendera att gå igenom skador på exempelvis golv, fönster och tak tillsammans med hyresvärden. Dokumentera eventuella skador och brister med hjälp av foton eller en anteckningslista. På så sätt riskerar du inte att bli ersättningsskyldig för skador du inte orsakat. Vi erbjuder ett besiktningsprotokoll som du kan ladda ner gratis.

Om du hyr möblerat: upprätta en inventarielista tillsammans med hyresvärden

Då du hyr en bostad möblerad så är du skyldigt att ta väl hand om möblerna och minimera att risken att göra eventuella skador. Hyresvärden har ingen skyldighet att flytta bort möbler som du inte vill ha i lägenheten, men diskutera gärna vilka möjligheter du har till förvaring, och vilka av möblerna som är extra viktiga att vara försiktig om. Upprätta en inventarielista med vilka möbler som kommer ingå i hyran samt eventuella skador på dessa. Att tillsammans gå igenom inventarielistan kommer minimera risken för eventuella tvister angående skador på möblerna i bostaden. Båda parter ska skriva under inventarielistan och det rekommenderas att listan ingår som en del av hyreskontraktet.

Betala aldrig innan du skrivit på kontraktet och fått tillgång till lägenheten

När du sett tillstånd för andrahandsuthyrning, kontraktet är påskrivet, du har fått nyckel och har gått husesyn, då är det dags att betala. Betala aldrig för att enbart få se en bostad,  och skriv inte under ett kontrakt på en lägenhet du inte har fått se.

Betala inte för mycket

Som regel vid andrahandsuthyrning gäller samma hyra som betalas som vid förstahandskontrakt. Hyresnämnden godkänner i regel ett påslag på 10-15 procent för en möblerad lägenhet som hyrs ut i andra hand. Hyr du en bostadsrätt är det däremot  andra regler som gäller. Då räknas en skälig hyra ut från en kostnadsbaserad hyra som baseras på bl.a. marknadsvärdet av bostaden, aktuell avkastningsränta samt eventuella påslag för möbler och andra kostnader som t.ex. bredband, el och vatten. Anser du att din hyra är för hög kan du överklaga till Hyresnämnden, om de menar att du betalat för mycket kan du ha rätt att få ersättning.

Hyresvärden har rätt att begära att du kan bevisa din betalningsförmåga

Det kan exempelvis vara genom att du skaffar en så kallad borgensförbindelse. Hyresvärden brukar också kunna ta upp till en månads hyra i förskott eller kräva motsvarande deposition. Men du kan alltid överklaga oskäliga krav i hyresavtalet till Hyresnämnden när du flyttat in i lägenheten, exempelvis om du anser att du har betalat en för hög förskottshyra, eller borgensförbindelse.

Se till att hemförsäkring täcker!

Det kan handla om exempelvis inbrottsskydd om du tänker sätta några av möblerna i lägenheten i förvaring. Det gäller också om olycksförsäkringen täcker om något i lägenheten (utöver normalt slitage) går sönder. Om du som andrahandshyresgäst skulle bli skyldig till att ersätta exempelvis en vattenskada eller brand i en bostadsförening kan summan annars bli hög. Du ska också se till att du har ett rättskydd i hemförsäkringen så att du är skyddad vid en eventuell rättstvist.

Lycka till i din nya bostad!

(Källor: Hyresnämnden, Hyresgästföreningen)