Hyresavtal: Allt du behöver veta

Hyresavtal

När du vill hyra ut en bostad, så bör det alltid skrivas ett hyresavtal. Avtalet ska innehålla information såsom hyresperiod, uppsägningstid, hyra samt annan information som kan
vara relevant för den som ska hyra bostaden. I den här artikeln kan du ta del av allt du behöver veta om olika hyresavtal.

Vad är ett hyresavtal?

Ett hyresavtal är som ett slags kontrakt mellan den som hyr ut (hyresvärd/fastighetsägare) och den person som hyr (hyresgäst). Ett hyresavtal bör alltid finnas för alla typer av bostäder oavsett om det är en lägenhet, en villa eller en bostadsrätt samt ett specifikt hyresavtal för inneboende och hyresgäster som hyr i andra hand.

Hyresavtalet i sig bör vara så pass omfattande att det inte finns risker för oklarheter eller missuppfattningar och det bör tydligt framgå all den information som hyresgästen måste veta.

Är du ute efter en mall på ett hyreskontrakt så hittar du ett sådant hos oss på BostadsPortal, helt kostnadsfritt, istället för att använda dig av ett hyresavtal skrivet i en mall i PDF- eller Wordformat.

Mall för hyresavtal

På nätet finns det idag gott om hyresavtal på PDF så väl som det finns färdiga mallar i Word men vår mall är smartare eftersom den är helt digital. Det i sin tur underlättar en hel del för dig som ska hyra ut, särskilt om du hyr ut många bostäder och vill ha alla hyresavtal samlade på ett och samma ställe. Själva processen för underskrifter är mycket enklare, då även den kan ske digitalt med BankID.

Vad ska ett hyresavtal innehålla?

Då ett hyreskontrakt skrivs, så ska det innehålla ett visst antal punkter. Kontraktet i sig är till för att skydda alla parter, alltså både den som hyr ut och den som hyr. Det är viktigt att upprätta ett hyresavtal eller hyreskontrakt med vad som gäller. Bland annat bör ett hyreskontrakt innehålla:

  1. Båda parters personuppgifter
  2. Information om bostaden
  3. Hyresperioden
  4. Betalningsuppgifter
  5. Hyresvillkor
  6. Särskilda bestämmelser
  7. Tillägg: Inventarieförteckning

Ett hyreskontrakt ska alltid följa hyreslagen. I kontraktet ska alla viktiga uppgifter vara med som mellan vilka avtalet gäller, vad för bostad det är som hyrs ut, hur länge bostaden hyrs ut, vad hyran ligger på samt om det finns andra villkor eller bestämmelser. 

Uppgifter som bör finnas med

Ett hyresavtal ska alltid inkludera båda parter som kontraktet avser, det vill säga den som hyr ut och den som hyr med namn, personnummer, adress, telefon och e-post.

I ett hyresavtal ska det även stå hur länge bostaden hyrs ut, om det är en tidsbegränsad period eller tills vidare och en uppsägningstid. Vidare ska det tydligt framgå vad hyran ligger på samt var och när den ska betalas in varje månad. Hyresavtalen kan variera något beroende på bostadsform och om det hyrs ut i första- och andra hand eller till en inneboende.

Avslutningsvis ska avtalet givetvis signeras av båda parter.

Hur länge är ett hyresavtal giltigt?

Hur länge ett hyresavtal är giltigt beror på hur det avtalas. Det går att ha ett tidsbestämt hyreskontrakt eller att det gäller tills vidare. Är det ett tidsbestämt hyreskontrakt så finns det ett slutdatum i själva hyresavtalet. Är det en uthyrningstid på kortare tid än 9 månader, så behövs det ingen uppsägning.

Ett tillsvidarekontrakt eller ett avtal som inte är tidsbestämt gäller det fram tills att antingen hyresgästen eller hyresvärden säger upp det. 

Uppsägning av ett hyresavtal

I ett hyresavtal bör det alltid finnas med hur uppsägning ska ske. Sedan handlar det även om hur hyresavtalet i sig är utformat. Som tidigare nämnt så kan en bostad hyras ut en viss tid, eller tills vidare. Det vanliga är att man hyr tills vidare och att man då har en uppsägningstid på 3 månader. Denna uppsägning brukar vara skriftlig. 

Uppsägning kan även variera beroende på om du är hyresgäst, inneboende, hyr i andra hand och så vidare. Du kan hitta fler blogginlägg här hos oss som rör de olika sätten att hyra eller hyra ut. 

Hitta det kontrakt som passar för din situation 

Är du ute efter en bra mall på hyresavtal så har vi på BostadsPortal flera olika att välja på, du väljer ett kontrakt som passar för det du ska hyra ut helt enkelt. Är du en fastighetsägare som ska agera hyresvärd till flera personer, så är det oftast ett vanligt hyresavtal som gäller. Har du en bostadsrätt och fått godkänt av föreningen att hyra ut den, så kan ett bostadsrättskontrakt vara det du behöver. Ska du hyra ut i andra hand, be
om tillstånd av din egen hyresvärd först, sedan kan du ha nytta av vårt andrahandskontrakt och du som söker en inneboende har störst nytta av vårt inneboendekontrakt.

Hitta passande hyresavtal på BostadsPortal

När det gäller hyresavtal och kontrakt, så kan du hitta det här hos oss på BostadsPortal. Vi har smarta digitala hyreskontrakt som är enkla att hantera. Du kan hitta hyreskontrakt för alla typer av hyresobjekt här hos oss samt att du kan spara dem på säkert sätt. Att skriva under dem är även det enkelt, då det kan göras digitalt samt på ett säkert sätt med BankID.  Alla våra hyresavtal och mallar är även användarvänliga. 

Vi hoppas att du med denna artikel har fått all den information kring regler och annat som gäller hyresavtal. Sedan vill vi även passa på att säga lycka till med din uthyrning!